Condiţii de angajare a străinilor

0
16


Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea atenționează asupra faptului că străinii pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României, doar la angajatori care funcționează legal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: locurile de muncă nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai altor state membre ale UE, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și de rezidenți permanenți pe teritoriul României; îndeplinesc condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, solicitate de angajator, potrivit legislației în vigoare; fac dovada faptului că sînt apți din punct de vedere medical să desfășoare activitatea respectivă și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României; se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărîre a Guvernului; angajatorii au achitate la zi obligațiile către bugetul de stat. „Autorizația de muncă poate fi eliberată, la cererea angajatorului, de către Oficiul Român pentru Imigrări, pentru străinii ce îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația română cu privire la regimul străinilor, încadrarea în muncă și detașarea acestora pe teritoriul României. Autorizația de muncă este necesară pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajarea în muncă sau, după caz, a permisului de ședere în scop de muncă”, se precizează în comunicatul de presă trimis redacției noastre. Potrivit legislației în vigoare, primirea la muncă a unui străin fără autorizație de muncă sau permis de ședere în scop de muncă se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare străin, fără ca amenda să poată depăși 100 mii lei. Aceeași amendă se aplică și pentru menținerea în muncă a unui străin după expirarea autorizației de muncă sau a permisului de ședere în scop de muncă. De menționat că luna trecută, în evidențele ITM Vrancea figurau 24 de cetățeni străini angajați cu autorizație de muncă la nouă societăți comerciale vrîncene, cu obiect de activitate confecții, construcții și lemn.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here