Dreptul la formare profesională continuă

0
14


Ministerul Muncii a lansat spre dezbatere un nou proiect de lege care reglementează formarea profesională continuă pe tot parcursul vieții. Prin acest act normativ se urmărește facilitarea învățării pe tot parcursul vieții prin promovarea accesului și oportunităților egale pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Alte scopuri constau în realizarea obiectivelor politicilor educaționale și de formare profesională continuă adaptate nevoilor pe piața muncii, promovarea diversității de formare profesională continuă și a cooperării între furnizorii de formare și piața muncii, promovarea calității acestui proces precum și promovarea recunoașterii în țară și străinătate a certificatelor emise de furnizorii de formare profesională continuă acreditați și de centrele de evaluare acreditate. Potrivit proiectului de act normativ, formarea profesională continuă cuprinde: formarea rea-lizată înainte de intrarea pe piața muncii; formarea continuă, adică aceea care se desfășoară după intrarea pe piața muncii. Aceasta din urmă are drept scop îmbunătățirea sau actualizarea competențelor profesionale, dobîndirea de noi competențe și dezvoltarea personală sau profesională. „Accesul la formare profesională continuă și la evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobîndite în context non formal sau informal este garantat oricărei persoane, fără nici o discriminare. Angajatorii și furnizorii de formare au obligația de a asigura adulților toate condițiile pentru a avea acces la formare profesională continuă și certificarea competențelor dobîndite”, prevede proiectul de act normativ supus deocamdată dezbaterii publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here