Autorităţile locale ar putea primi bani mai puţini la rectificarea bugetară

0
16


Premierul Adrian Năstase a anunțat, ieri, la videoconferința cu prefecții, că la rectificarea bugetară vor fi aplicate măsuri de diminuare a cotelor defalcate din impozitul pe venit ce se cuvin autorităților locale, in situația in care acestea nu-și achită obligatiile ce le revin. Aceste obligații privesc plata subvențiilor și achitarea facturilor la energia electrică, termică și alte utilități, a adaugat prim-ministrul. El a precizat că măsura vizează intărirea disciplinei financiare la nivelul autorităților locale. „Adeseri observăm că sumele care sint utilizate in teritoriu nu sint transferate pe destinațiile stabilite și acest lucru ne creează deficite importante pe anumite segmente”, a comentat Năstase. Potrivit premierului, rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 se va discuta in ultima ședință a Guvernului din luna august. Cu acest prilej, autorităților locale li se vor aloca sume suplimentare pentru subvenționarea diferenței dintre prețul de referință și prețul de producție al energiei termice furnizate in sistem centralizat, luind in considerare și creșterea prețului de producție care urmează să se aplice in perioada următoare, in condițiile nemodificării prețului de referință. Alte sume vor fi destinate ajutoarelor pentru incălzirea locuințelor, precum și suplimentării sumelor alocate pentru accordarea de produse lactate și de panificație copiilor din invățămintul preșcolar și elevilor din clasele I-IV. De asemenea, se vor aloca sume suplimentare pentru acordarea drepturilor ce se cuvin persoanelor cu handicap și copiilor cu nevoi speciale, intrucit sumele cuprinse in buget și rămase de utilizat pină la sfirșitul anului cu această destinatie sint insuficiente, a mai spus Năstase.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here