Ediția: Marți 23 iulie 2024. Nr. 6676
Ediția: Marți 23 iulie 2024. Nr. 6676

Comunicat de presă demarare proiect “Instalații electrice fotovoltaice pentru consumul propriu de energie, comuna Gologanu, județul Vrancea”

Comunicat de presă demarare proiect

“Instalații electrice fotovoltaice pentru consumul propriu de energie, comuna Gologanu, județul Vrancea”

Proiectul „Instalații electrice fotovoltaice pentru consumul propriu de energie, comuna Gologanu, județul Vrancea”, cod SMIS 314958, finanțat prin Fondul de Modernizare este implementat de către UAT Comuna Gologanu și are o valoare totală de 324.415,06 lei, din care valoarea maximă asigurată din Fondul de modernizare este până la 100% din cheltuielile eligibile, respectiv 324.415,06 lei.

Fondul de modernizare este implementat la nivel național de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare, respectiv data de 30 iulie 2020 și data procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției, în conformitate cu graficul de activități, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026.

Obiectivul general al proiectului de investiție propus vizează valorificarea resurselor energetice regenerabile pentru producerea energiei „verzi”, pentru autoconsum, și reducerea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UAT Comuna Gologanu din județul Vrancea.

Localizarea proiectului este în Comuna Gologanu, județul Vrancea. Obiectivele de investiție sunt: Căminul cultural, Grădinița Gologanu, Școala Gologanu, Sediu primărie.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

 • Întocmirea documentației tehnice pentru depunerea cererii de finanțare
 • Managementul proiectului
 • Informare și publicitate
 • Realizarea investiției
 • Audit financiar al proiectului

Indicatori vizați de prezenta investiție sunt:

 • Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile: 0,05 MV
 • Factorul de capacitate al centralei: 13,78%
 • Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 39,88 echivalent tone de CO2/an
 • Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință: 1.304,00 MWh
 • Producția medie de energie electrică din surse regenerabile: 65,20 MWh/an

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

 • Asigurarea consumului propriu de energie electrică din surse regenerabile pe raza UAT-ului solicitant
 • O documentație tehnică elaborată în conformitate cu legislația în vigoare pentru obiectivul de investiții
 • Realizarea măsurilor de informare și publicitate asumate prin Planul atașat la Cererea de finanțare
 • Un proiect elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru prezentul apel de proiecte, aprobat la finanțare și implementat în conformitate cu regulile programului de finanțare
 • Un studiu de fezabilitate întocmit în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului necesar depunerii cererii de finanțare.

Date de contact beneficiar:

UAT COMUNA GOLOGANU

Responsabil de proiect, IORDĂCHESCU RODICA

Comuna Gologanu, Str. Tinereții, nr. 9, județul Vrancea, România

Telefon: 0237/244624

E-mail: primariagologanu@yahoo.com

Finanțat prin Fondul de Modernizare”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?