Consiliul Județean Vrancea se reunește în ședință ordinară

0
1202

Consiliul Județean Vrancea se reunește joi în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 20 de proiecte de hotărâre, inițiate de președintele Cătălin Toma, din care amintim: „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”; ,,Darea în administrare Bibliotecii Județene ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Vrancea”; „Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”; „Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate”;

Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”; „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectivul nr. 2 intitulat „Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”; „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru executarea dispozitivelor pentru preluarea, colectarea și deversarea apelor pluviale și accese în proprietăți pe DJ 205 L pe sectorul cuprins între intersecție DN2D – Podul din beton armat peste pârâul Putna, sat Coza, comuna Tulnici”;

Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci”; „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare șanțuri betonate și accese proprietăți pe DJ 203H, intersecție DN2N – localitatea Biceștii de Jos – limita județ Buzău, comuna Dumitrești, județul Vrancea”; „Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, cu excepția UAT Cotești, în perioada 2023 – 2029”;

Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative, care însoţesc distribuţia produselor, implementate în cadrul Programului pentru şcoli al României, în judeţul Vrancea, pe parcursul a 4 ani școlari (cu excepția UAT Cotești)”. De asemenea, plenul Consiliului Județean va mai dezbate proiectele privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023” și „Aprobarea Devizului general integrat și a indicatorilor tehnico-economici, după încheierea contractelor de achiziţii publice, pentru obiectivele de investiție (un Centru de Zi şi patru Locuinţe Protejate) din comuna Măicăneşti, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, finanţate prin Programul de Interes Naţional (PIN 2008)”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here