O companie poloneză, câştigătoare a licitaţiei pentru achiziţia de echipamente destinate unor rute de cale ferată din România

0
66

Societatea poloneză Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (Pesa) a câştigat licitaţia pentru achiziţia a 20 de rame electrice destinate serviciilor publice obligatorii de transport feroviar de călători de mediu şi lung parcurs RE-IR2, împreună cu serviciile de mentenanţă pe o perioadă de 15 ani, prin încărcarea Raportului final al procedurii în SICAP, informează joi Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Potrivit ARF, după finalizarea evaluării propunerilor tehnice, financiare, precum şi a documentelor de eligibilitate, ale celor doi producători de material rulant care au depus oferte şi primirea avizelor conform necondiţionate de la Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), Comisia de evaluare a oficializat câştigarea de către Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (Polonia) a licitaţiei.

În afară de Pesa, la licitaţie a mai depus ofertă Alstom Transport (România).

„Semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii şi, respectiv, după soluţionarea contestaţiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire”, spune ARF, într-o postare pe Facebook. Valoarea totală estimată a achiziţiei este cuprinsă între 1.201.615.722 lei şi 2.374.592.590 lei, fără TVA, inclusiv serviciile de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării în condiţii optime de siguranţă şi confort, instruire a personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie, conform Caietului de Sarcini. „De asemenea, precizăm că în contractul de achiziţie este prevăzută o clauză de revizuire privind posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani şi cantităţii cu 9 rame electrice inter-regionale. Suplimentarea cantităţilor achiziţionate va putea fi făcută prin încheierea unor acte adiţionale la contractul de achiziţie”, adaugă ARF.

În baza rezultatelor studiului de fezabilitate care stă la baza acestui proiect şi a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi de Guvernul României, ramele electrice RE-IR2 vor fi utilizate, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în baza HG 1.453/2022, pe următoarele rute: Cluj Napoca – Sighişoara – Braşov; Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria- Târgu Jiu – Craiova; Braşov – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani – Iaşi/Suceava; Galaţi – Mărăşeşti – Bacău – Paşcani – laşi/Suceava; Galaţi – Brăila – Făurei – Feteşti – Constanţa (Mangalia); (Mangalia) – Constanţa – Feteşti – Brăila – Mărăşeşti – Bacău – Paşcani – Iaşi/Suceava; (Giurgiu) Bucureşti – Ciulniţa – Călăraşi.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj Napoca – Oradea şi Craiova- Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate şi pe următoarele rute de circulaţie: Oradea – Cluj Napoca – Sighişoara – Braşov; Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria- Târgu Jiu – Craiova – Calafat. „Achiziţionarea noilor rame electrice RE-IR2 va contribui la asigurarea mobilităţii, scăderea timpilor de călătorie şi îmbunătăţirea nivelului general al calităţii şi confortului serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată, concomitent cu creşterea eficienţei serviciilor de transport feroviar de călători, prin diminuarea necesarului de compensare raportat la indicatorii tren-km şi călători transportaţi”, precizează Autoritatea.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a relansat, la sfârşitul lunii noiembrie 2022, licitaţia deschisă pentru 20 de rame electrice inter-regionale (RE-IR2), după ce procedura a fost anulată în mod automat de platforma electronică SEAP, în data de 1 noiembrie 2022, din cauza lipsei de oferte, întrucât niciunul din ofertanţii înscrişi nu a depus oferta tehnică şi financiară. Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – „Componenta 4 – Transport durabil”, dar şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here