FOTO! Sistem de management al calității și performanței, implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea

0
1992

 

A fost finalizat proiectul „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 19 aprilie 2022, proiectul fiind finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară ”Administrație publică și sistem judiciaraccesibile și transparente”, Operațiunea ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității administrative a UAT Județul Vrancea pentru susținerea unui management calitativ și performant prin implementarea și utilizarea sistemului unitar de management al calității și performanței CAF (cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice), în concordanță cu planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2014-2020.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt: Îmbunătățirea calității serviciilor oferite de Consiliul Județean Vrancea; Instruirea specifică a personalului Consiliului Județean Vrancea pentru implementarea sistemului de management al calității; Reducerea sarcinilor administrative pentru utilizatorii de servicii publice și apropierea de cetățean și mediul de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 605.115 lei, din care cofinanțarea CJ Vrancea este de 12.102 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 14 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here