26 iunie, termen pentru depunerea declarațiilor fiscale

0
182

Fiscul vrâncean le reamintește agenților economici din județ că până la 26 iunie trebuie depuse formularele 100, 101 și 107. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arată că 26 iunie este termenul pentru depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100), prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului 2022 sau impozitul specific unor activităţi aferent semestrului II al anului 2022. Tot 26 iunie este termenul pentru depunerea declarației privind impozitul pe profit (formular 101), aferent anului 2022 și a Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private (formular 107) aferente anului 2022. Finanțiștii le recomandă agenților economici să apeleze la call-center-ul ANAF, la numărul de telefon: 031.403.91.60, unde pot beneficia de îndrumare şi asistenţă cu caracter general, în domeniul fiscal.

Contribuabilii, persoane juridice trebuie să aibă în vedere efectuarea

verificărilor privind corectitudinea și coerența datelor declarate în declarațiile

fiscale, în concordanță cu cele raportate în situațiile financiare. În vederea stabilirii rezultatului fiscal, contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit, au obligaţia să întocmească Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 870/2005, cu modificările ulterioare. Persoanele juridice aplică în mod corespunzător prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, persoanele care conduc contabilitatea în partidă dublă au obligaţia să completeze în mod corespunzător registrele şi documentele financiar-contabile și să efectueze inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situația faptică/reală a acestora, se arată în informarea AJFP Vrancea.

Foto cu rol ilustrativ, sursa: Nataliya Vaitkevich-pexels.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here