VIDEO și FOTO: Consiliul Județean are în derulare mai multe investiții în infrastructură

0
838

Consiliul Județean Vrancea continuă mai multe proiecte de investiții. În acest sens, plenul Consiliului Județean a aprobat miercuri, în ședință ordinară, indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru mai multe obiective de investiții. Totodată, la unele din aceste investiții au fost actualizate expertizele tehnice, studiile geotehnice, documentațile de avizare DALI, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire.

Este vorba de următoarele obiective de investiții: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg – Domnești Sat – Pufești- Ciorani – Călimănești – Pădureni – E85(DN2), județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”; „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”; „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64 + 950, L=144 m”, județul Vrancea”; „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km. 7 + 155, L=125,40 m”, județul Vrancea”; „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”, judeţul Vrancea”; „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicu Sărat, Comuna Tătăranu, km. 19+250, L=121 m”, județul Vrancea”; „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Rădulești – Biliești, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia – Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”; „Modernizare DJ 205 N sector intersecție DJ 205 B – Jariștea – Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km.”; „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri”; „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire la obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” – RoMândria”; „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”; „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici”; „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”; „Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea”.

Tot în ședința de ieri au mai fost aprobate și proiectele de hotărâre privind: „Darea în folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani – secția Pediatrie-Ambulatoriu a echipamentelor medicale (lot 1), a mobilierului și materialelor de birotică (lot2) și a echipamentelor multimedia (lot3), achiziționate în cadrul proiectului „Modernizare și dotare secție ambulatoriu pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani”; „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”; „Aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2023”.

Încheierea exercițiului bugetar nu a fost aprobată

Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2022, însă acest proiect nu a fost aprobat. Când s-a trecut la vot, consilierii PSD au votat împotrivă, iar cei doi aleși de la USR s-au abținut. Votul împotrivă a fost motivat prin faptul că gradul de realizare a veniturilor este mult prea mic față de prognoza făcută în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here