317 locuri disponibile în Vrancea pentru categoria soldat gradat profesionist

0
363

Biroul informare-recrutare a demarat începând cu 02.05.2023, înscrierea pentru încadrarea celor 317 posturi de soldați-gradați profesioniști, disponibile în unitățile din județul Vrancea, din totalul celor 4159 de posturi la nivel național. Ultima zi în care cei interesați ne pot contacta pentru înscriere este 16.06.2023. Susținerea probelor de selecție (inclusiv evaluarea medicală): 22.05-30.06.2023. Repartizarea pe unități, arme și servicii a candidaților: 17-18.08.2023– sesiunea I, respectiv 30-31.08.2023– sesiunea II.

Condițiile minime de recrutare, sunt:

– cetățenie română și domiciliul stabil în România;

– vârsta între 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire;

– absolvirea cel puțin a primilor doi ani de studiu din învățământul secundar superior (minimul 10 clase);

– numai pentru arma ”auto” și/sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma ”geniu”, să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C.

Cei interesați se pot informa despre condiții și accesând pagina https://www.recrutaremapn.ro/sgp.php .

Avantaje :

– stabilitatea locului de muncă;

– posibilitatea dezvoltării pe plan profesional și individual prin grija MApN;

– asistență medicală și medicamente gratuite pentru personalul militar și familiile acestora;

– posibilități ulterioare de evoluție în carieră prin trecerea în corpul subofițerilor sau ofițerilor, pe baza cursurilor de formare;

– posibilitatea decontării chiriei sau a transportului zilnic la/de la domiciliu la locul de muncă.

Concomitent cu derularea procesului de înscriere la categoria soldat-gradat profesionist, Ministerul apărării naționale prin Birourile informare-recrutare, continuă înscrierile în perioada 22.05 -30.06.2023 pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar, în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pentru cele 2187 locuri disponibile la nivel național, pentru toate categoriile de personal (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați) dintre care 75 pentru unitățile militare din județul Vrancea, distribuite astfel:

 • 21 funcții de Ofițer rezervist voluntar;

 • 3 funcții de Maistru militar rezervist voluntar;

 • 16 funcții de Subofițer rezervist voluntar;

 • 35 funcții de Soldat-gradat rezervist voluntar.

Pot candida persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 ani, dacă optează pentru categoriile de cadre militare rezerviști voluntari și respectiv între 18 și 50 ani, dacă optează pentru categoria soldați și gradați rezerviști voluntari. La prezentarea la centrul militar, cetățenii vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:

-actele de identitate, în original şi în copie;

-certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;

-acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competente dobândite în viața civilă, în original şi în copie;

-permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează, presupune conducerea tehnicii specifice;

-livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Avantaje :

– indemnizație lunară în cuantum de 30% din solda funcției în care sunt încadrați pe perioada cât NU participă la instruire;

– măsuri de protecție socială, asistență medicală și medicamente gratuite;

– selecționarea cu prioritate în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate;

ATENȚIE! Înscrierile pentru aceste categorii de personal se fac la sediul Biroului informare-recrutare Vrancea, cu sediul în incinta Cercului Militar (Casa Armatei) din Focșani, strada Cezar Bolliac, nr. 5-7.

Pentru informații suplimentare, dacă nu aveți posibilitatea să vă deplasați la sediul nostru, puteți contacta personalul recrutor la telefonul 0237.216.227 sau pe adresa de email recrutare.vrancea@gmail.com .

   1. COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL VRANCEA

   2. ,,REGELE CAROL I”

   3. Colonel ȘERBAN NECULAI

Sursa foto: Facebook/Recrutare MApN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here