Consiliul Local Adjud se reunește astăzi în ședință ordinară

0
280

Consiliul Local al municipiului Adjud este convocat azi în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 23 de proiecte de hotărâre din care amintim: aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2023 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; aprobarea Strategiei management și dezvoltare instituțională a Primăriei Municipiului Adjud pentru perioada 2023-2026 și a Planului de acțiune pentru perioada 2023-2026; modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Adjud; modificarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud; aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4, solicitat de SC AUTOSAS SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale; aprobarea emiterea Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4 din perimetrul de exploatare „ȘIȘCANI EST”, solicitat de SC AUTOSAS SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale; aprobarea emiterea Acordului de reabilitare pentru accesul drumului de exploatare De110/4 din perimetrul de exploatare „AVAL U.H.E BEREȘTI”, solicitat de SC AUTOSAS SRL, necesar la Administrația Națională ”Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale; modificarea și completarea Regulamentului Serviciului public transport local de persoane aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/08.02.2023; aprobarea modificarea bugetului proiectului cu titlul „Insule ecologice digitalizate în municipiul Adjud, județul Vrancea” din cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.3; modificarea și completarea HCL nr. 166/22.07.2022 – privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare, precum și reîncadrarea personalului funcție contractuală din cadrul Serviciului Public Transport Local de persoane din subordinea Consiliului Local Adjud; completarea HCL nr. 187/08.08.2022 – privind stabilirea tarifelor de călătorie propuse pentru Serviciul public transport local de persoane în Municipiul Adjud; modificarea art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr. 172 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 3 CFR , strada Eroilor; modificarea art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.178 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 6 , strada Libertății, nr.1; modificarea art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.171 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 42 , strada Tudor Vladimirescu, nr.11; modificarea art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.173 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 59 , strada Republicii, nr.12; modificare a art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.169 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 64 , strada Republicii, nr.24; modificarea art.1 și a Anexei nr.1 Deviz general din HCL nr.174 din 28.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanțare din bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 128 , strada Gării, nr.33; participarea Municipiului Adjud, județul Vrancea la constituirea Parteneriatului „Pădurile Dacice-Siretul Verde – LEADER 2023-2027” privind obținerea sprijinului pregătitor, elaborarea, depunerea spre selecție și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Parteneriatului „Pădurile Dacice-Siretul Verde – LEADER 2023-2027”, finanțat prin Programul Național Strategic 2023-2027.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here