„Dezvoltarea activității societății ROFLOROIL SRL”

0
126

19 Mai 2023

Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

Dezvoltarea activității societății ROFLOR OIL SRL”

Societatea ROFLOR OIL S.R.L., identificată prin CUI 14609160, număr de ordine în Registrul Comerţului J39/189/2002, cu sediul în Sat Viișoara, comuna Vidra, județul VRANCEA, România, cod poștal 627423, anunţă începerea derulării proiectului Dezvoltarea activității societății ROFLOR OIL SRL, cod SMIS 158653, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 30.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 3,390,944.27 lei, din care suma finanţării primite prin Programul Operaţional Competitivitate este de 2,128,149.75 lei, echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată, in suma de 2,837,533.00 lei.

Proiectul va fi implementat în Municipiul Focșani, strada Odobești, nr. 53 A, județul Vrancea .

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei noi unități de execuție lucrări precum și refacerea capacității de reziliență a societății prin investiții în retehnologizare într-un nou domeniu de activitate, respectiv „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod caen 4211.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

1. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce are drept rezultat crearea unei noi unități de execuție lucrări precum și refacerea capacității de reziliență a societății prin investiții în retehnologizare, acest lucru fiind posibil prin achiziția de echipamente tehnologice care respectă principiul DNSH.”.

2. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală POC 2014 – 2020, prin anunțuri de presă, întocmirea de materiale publicitare, precum și auditarea financiară și a sistemelor de management de mediu.

Durata de implementare a proiectului este din data de 30.12.2022 până la data de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Acțiunea 4.1.1 BIS – Investiții în retehnologizare în domeniul construcțiilor

Date de contact:

Denumire beneficiar: SC ROFLOR OIL SRL

Nume, prenume: Ioan Pintilie

Telefon: 0723416328

E-mail : rofloroil@yahoo.com

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here