Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei ROMPEISAJ SRL prin achiziția de utilaje moderne”

0
82

Comunicat de presă      

Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei ROMPEISAJ SRL prin achiziția de utilaje moderne”

Rompeisaj SRL, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei ROMPEISAJ SRL prin achiziția de utilaje moderne”, cod SMIS 131460, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1A: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului este de 913.244,94 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 521.854,25 lei.

Obiectivul general al proiectului pentru care se solicită finanțare din fondurile structurale, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” constă în consolidarea poziției pe piață a firmei prin achiziția de utilaje moderne, cu scopul de creștere a competitivității firmei Rompeisaj SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Consolidarea poziției de piață a întreprinderii, prin achiiția de echipamente (kit fotovoltaic, utilaj multifuncțional pe șenile, miniîncărcător, miniexcavator pe șenile) în 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

  2. Creșterea numărului de salariați cu 5 persoane, față de anul 2018, în maxim 12 de luni de la semnarea contractului de finanțare și care vor fi menținute pe o perioadă cel putin egală cu perioada de monitorizare a proiectului. Acest obiectiv va fi atins prin selecționarea, angajarea și instruirea a 5 persoane până la finalizarea proiectului.

Rezultatele proiectului au fost următoarele:

  1. Active tangibile specifice activității de lucrări de pregatire a terenului: kit fotovoltaic, utilaj mulfuncțional pe șenile, miniîncărcător, miniexcavator șenile.

  2. Număr locuri de muncă nou create: 5

Număr locuri de muncă menținute: 10 în perioada de durabilitate a proiectului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: telefon 0728.844.041 și email: secretariat.rompeisaj@gmail.com.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here