Consiliul Județean Vrancea se reunește marți în ședință ordinară

0
1712

Consiliul Județean Vrancea se reunește marți, în ședință ordinară, având pe ordinea de zi 13 proiecte de hotărâre, 12 dintre acestea fiind inițiate de președintele Cătălin Toma, iar unul de doi consilieri județeni. Astfel, plenul CJ va dezbate următoarele proiecte de hotărâre: „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Mera, Consiliul Local Păunești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Valea Sării, Consiliul Local Sihlea pentru anul 2023”; „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Jitia și Consiliul Local Vrâncioaia pentru anul 2023”;  „Recunoașterea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea SC SIND România SRL”; „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vrancea”; „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, Cabinetul Președintelui și Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea”;

„Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Centrul Cultural Vrancea”; „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”; „Aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului – teren situat pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judetean „Staţie de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului «Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea»“; „Stabilirea indemnizației pentru membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”. Plenul Consiliului Județean va mai dezbate și trei proiecte care vizează actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: „Reabilitare/ Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea”; „Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7, str. Cuza Vodă nr. 56”; „Modernizare D.J. 204D, sector Vulturu-Hângulești- Maluri,  km. 26+000 – km. 35+600, L=9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here