Fiscul vinde la licitație sistemul de parcare situat vizavi de Electrica Focșani, dar și alte bunuri precum autovehicule și terenuri

0
5838

Fiscul vrâncean vinde la licitație publică sistemul de parcare electrică cu barieră situat vizavi de Electrica, investiție care aparține societății Parking Focșani. Acesta este unul dintre bunurile pe care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea vrea să le vândă la licitația din 30 martie. Sunt scoase la vânzare bunuri care aparțin unor persoane fizice sau societăți comerciale, care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale datorate şi pentru care au fost demarate acţiunile de executare silită. Printre bunurile scoase la licitaţie se regăsesc autovehicule, terenuri intravilane şi extravilane la un preţ de pornire a licitaţiei redus cu 50% şi un ansamblu de bunuri compus din construcţie în suprafaţă de 209,85 mp şi teren în suprafaţă de 1.620 mp.

Potrivit unui comunicat al AJFP Vrancea, lista completă a bunurilor scoase la licitaţie poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Galaţi la adresa:

https://static.anaf.ro/static/2/Galati/20230316113231_anunt-internet-30-03-2023.pdf

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor depune la sediul A.J.F.P. Vrancea, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, respectiv 29.03.2023, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN – RO26TREZ691506701XXXXXXX, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați cod de identificare fiscală 8031738 deschis la Trezoreria Focșani, sau prin decontare bancară. De asemenea la completarea documentului de plată se va utiliza numărul de evidenţă a plăţii corespunzător fiecărui bun. Plata se va efectua astfel încât la data ţinerii licitaţiei, contul curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare să fie creditat cu suma respectivă;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g)pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; h) cererea de înscriere privind bunurile pentru care participă la licitaţie; i) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certificăm faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, se arată în comunicatul AJFP Vrancea. Finanțiștii precizează că, dacă există doi sau mai mulţi ofertanţi pentru acelaşi bun, licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise.

Sursa foto: Printscreen anunț ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here