Consiliul Județean se reunește în ședință ordinară

0
1442

Consiliul Județean Vrancea se reunește joi în ședință ordinară având pe ordinea de zi 20 de proiecte inițiate de președintele Cătălin Toma. Astfel, plenul Consiliului Județean va dezbate următoarele proiecte de hotărâre: „Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisiile de evaluare și selecție și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabilă”; „Înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Vrancea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia“; „Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale” și a cheltuielilor legate de proiect”; „Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, situat pe raza orașului Odobești” și a cheltuielilor legate de proiect”.

Tot în cadrul ședinței de joi vor fi supuse dezbaterii mai multe proiecte privind actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiectivele de investiții „Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea“; „Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea“; ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării-reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare județul Vrancea“.

În aceeași ședință plenul va dezbate și următoarele proiecte de hotărâre: „Modificarea și completarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA“; „Transformarea unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”; „Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”; „Transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371 Focșani din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Vrancea”; „Transmiterea în administrarea Spitalului Județean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului „Corp C4 – Policlinică Pediatrie”; „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Păunești a sectorului de drum județean DJ 205H de la km 11+478 la km 12+519”; „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpului C6 aferent imobilului Mausoleul Mărășești situat în orașul Mărășești și identificat în CF nr. 55947, în vederea demolării”; „Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 32.373 mp aflată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național «Autostrada Focșani-Bacău»“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here