CMZ Vrancea anunță ,,Înscrierea pentru învățământul liceal, postliceal și universitar”

0
289

Ministerul Apărării Naționale desfășoară prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, activități de recrutare/ înscriere a tinerilor în vederea școlarizării în instituțiile militare de învățământ, astfel:

  • 816 locuri disponibile în cadrul Colegiilor naționale militare;

  • Termenul limită pentru înscrieri: 24.03.2023;

Criteriile specifice de recrutare a candidaților la admiterea în unitățile de învățământ liceal militar sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți şi au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu mai pot participa la procesul de recrutare, selecție şi admitere în clasa a IX-a la învățământul liceal militar.

  • 1457 locuri disponibile în cadrul instituțiilor de învățământ postliceal militar;

  • Termenul limită pentru înscrieri: 02.06.2023;

Criteriile specifice de recrutare a candidaților la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiștrilor militari și subofițerilor în activitate sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul organizării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) să posede permis de conducere auto valabil, categoria B şi C, eliberat de către autoritățile române – candidații pentru subofițeri în armele „auto”, „geniu” şi „tancuri”.

În anul de învățământ 2023 – 2024, admiterea în învățământul postliceal militar se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției, în limita numărului de locuri aprobat, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

  • 225 locuri disponibile în cadrul instituțiilor de învățământ universitar militar;

  • Termenul limită pentru înscrieri: 31.05.2023;

Criteriile specifice de recrutare a candidaților la programele de studii universitare militare de licență pentru formarea ofițerilor în activitate sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviație (naviganți) – împliniți în anul organizării concursului de admitere;

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat.

Înscrierea se face la sediul Biroului informare-recrutare Vrancea, cu sediul situat în incinta Cercului Militar (Casa Armatei) din Focșani, strada Cezar Bolliac, nr. 5-7, de către elev însoțit de unul din părinți sau tutore legal (pentru Colegiile naționale militare) și/ sau individual (pentru elevii claselor a XII-a care au 18 ani împliniți) și de asemenea pe platforma online, special destinată în acest sens, https://www.recrutaremapn.ro/elev.php .

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze reprezentanții Biroului informare – recrutare și prin telefon la numerele: 0237.216.227/ 0735 456228.

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR ZONAL VRANCEA ,,REGELE CAROL I”

Colonel NEDELCU LIVIU

Comunicat de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here