Exproprieri pentru lucrări de amenajare a râului Milcov

0
3620

Administrația Națională „Apele Române“ – Administrația Bazinală de Apă Siret-Bacău reactualizează Studiul de Fezabilitate (S.F.) pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Milcov pe sectorul pe sectorul aval Golești – confluența cu râul Putna, județul Vrancea”. În acest sens a scos la licitație un contract ce vizează servicii de proiectare-faza reactualizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat. Contractul are o valoare de 230 de mii de lei.

De reținut că acest contract a mai fost reactualizat și în anul 2021. În cadrul acestui contract vor fi realizate următoarele servicii: elaborarea documentaţiei tehnico-economice – reactualizare S.F. inclusiv elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza, tehnică etc), întocmirea documentaţiilor pentru obținerea certificatului de urbanism şi avizelor şi acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor și Acordului de Mediu și întocmirea documentației S.E.I.C.A. (dacă este cazul); elaborarea documentaţiei necesare pentru exproprierea terenurilor conform prevederilor H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret-Bacău are în derulare contractul de proiectare și execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Golești – confluență cu râul Putna, județul Vrancea”. Valoarea totală estimată este de 36,6 milioane de lei, plus TVA. Practic, este vorba de amenajarea râului Milcov pe sectorul aval Golești cu confluență Râul Putna, în zona localităților Milcov și Răstoaca, unde vor fi realizate apărări de mal pe o lungime de 8100 metri și va fi construit un dig de 3.800 metri. Este vorba de refacerea unor zone distruse de ploile abundente înregistrate în perioadele martie-iunie 2018 și iunie august 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here