Finalizarea proiectului ”Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic <> și execuția lucrărilor conexe”

0
156

Comunicat de presă

Data 23 decembrie 2022

Finalizarea proiectului

Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic <<Mihail Kogălniceanu>> și execuția lucrărilor conexe”

Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Focșani, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic <<Mihail Kogălniceanu>> și execuția lucrărilor conexe”, cod MySMIS 118010, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1: ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea măsurilor de eficiență energetică ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior; reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. De asemenea, obiectivul proiectului a condus și la îndeplinirea obiectivului specific al axei prioritare și anume: creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Rezultatele proiectului sunt:

  • reabilitarea clădirii și a instalațiilor aferente acesteia într-o perioadă de patru ani de la semnarea contractului de finanțare (instalația apă caldă consum, instalația de iluminat, instalația de încălzire);

  • creșterea gradului de confort al mediului educațional în primul an de durabilitate a investiției, permițându-le elevilor și cadrelor didactice să își desfășoare activitatea în condiții optime.

Valoarea totală a proiectului este de 1.903.335,01 lei, din care finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 1.498.828,59 lei.

Impactul investiției la nivelul localității: Creșterea gradului de confort al mediului educațional al elevilor și cadrelor didactice din Municipiul Focșani, creșterea eficienței energetice în clădirile publice prin măsurile adoptate.

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0740.217.500, e-mail: gabrielabocsok@yahoo.com

Gabriela Dorina Bocsok – Manager de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here