Controale la angajatorii care utilizează agenţi chimici cancerigeni sau mutageni

0
91

Cancerul profesional constituie una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la locurile de muncă din Europa și din întreaga lume. Pe lângă substanțele chimice, există agenți biologici și factori fizici/organizaționali care pot provoca cancer. Unele tipuri de cancer legate de muncă (de exemplu, cancer pulmonar și mezoteliom) au o rată ridicată a mortalității. Boala este în general asociată cu un debut rapid al dizabilității și un grad ridicat de suferință. Numărul mare de lucrători expuși a condus apeluri pentru acțiuni coordonate pentru protejarea sănătății lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin conştientizarea tuturor actorilor prevenirii asupra riscurilor generate de agenţii cancerigeni şi mutageni, precum și asupra măsurilor de prevenire și control aferente.

Agenţii chimici cancerigeni generează riscuri majore la adresa securității şi a sănătății lucrătorilor deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător. Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

În trimestrul IV al acestui an s-a desfășurat Acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Aceasta s-a desfăşurat la angajatori din toate domeniile de activitate, care utilizează la locurile de muncă agenţi chimici cancerigeni sau mutageni clasificaţi în categoriile 1A şi 1B conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP), urmărindu-se în mod special întreprinderile mici şi mijlocii.

În urma controalelor efectuate s-a constatat că cea mai frecventă deficiență a fost netransmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă, a listei cu substanțele chimice periculoase, în conformitate cu prevederile art 24, alin.2 din Legea nr. 360/2003 (republicată) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, pentru care a fost dispusă masura de intrare în legalitate și au fost aplicate sancțiuni contravenționele conform prevederilor legale.

Acțiunile de informare și control vor continua astfel încât să fie instituite măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, conform Art. 1, alin. (1) din Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată.

Comunicat de presă

Foto cu rol ilustrativ, sursa: Pixabay

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here