Ce zici de pădure în loc de teren agricol? UE îți dă bani pentru asta

0
2141

Proprietarii de terenuri agricole care vor să înființeze păduri în zona de câmpie pot primi peste 36 mii euro pentru împădurirea unui hectar de teren. Este un sprijin financiar acordat din fondurile europene din PNRR, prin măsura de investiții „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, ce vizează realizarea de noi suprafețe împădurite pe suprafețele de teren agricol. Sprijinul financiar constă în acoperirea costurilor cu proiectarea, împrejmuirea plantației, înființarea, întreținerea plantației.

Conducerea Gărzii Forestiere Focșani a anunțat că pe 25 noiembrie se va deschide sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura de investiții „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”. Valoarea alocată acestei măsuri este de 500 milioane euro, iar sesiunea de depunere a cererilor va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, în limita bugetului maxim alocat și se va desfășura până în luna februarie 2026. Potrivit comunicatului de presă, sprijinul financiar pentru împăduriri se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, care acoperă următoarele costuri eligibile: costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire; costurile standard aferente împrejmuirii plantației; costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației; costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației; costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol, acordate pe o perioadă de 12 ani; costurile pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici și abiotici.

Spre exemplificare, unui beneficiar situat în zona de câmpie, pentru înființarea unui hectar de pădure i se decontează următoarele costuri: 1798 euro costuri privind proiectarea; 1413 euro/100 metri liniari costuri privind împrejmuirea; 6379 euro costuri pentru înființarea plantației; 13268 euro costuri pentru lucrări de întreținere (6 ani). Foarte important, cheltuielile nu trebuiesc justificate prin documente, costurile fiind acordate sub forma unor prime standard. Suplimentar, se acordă o primă de sechestrare forestieră în cuantum de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 de ani de la înființarea plantației. Pentru implementarea cât mai facilă a schemei a fost concepută o aplicație informatică, care poate fi accesată la adresa de internet https://impaduriripnrr.mmap.ro , unde beneficiarul își creează un cont și ulterior desfășoară toate operațiunile (încărcare amplasament, încărcare proiect, obținere avize, notificări cu privire la finalizarea lucrărilor, etc.), se arată în comunicatul semnat de inspectorul șef Ionică Cherciu.

Sunt pretabile pentru împădurire suprafețele de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, cu excepția terenurilor agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor categorii de terenuri agricole. Suprafața minimă pentru accesarea măsurii este de 0,50 ha pentru înființarea de trupuri de pădure și de 0,10 ha pentru înființarea de perdele forestiere de protecție. Beneficiarii nu au obligația de a schimba categoria de folosință a terenului. Ghidul de finanțare va fi postat pe pagina de internet a Gărzii Forestiere Focșani la momentul publicării acestuia, respectiv după 25 noiembrie. Pentru mai multe detalii Garda Forestieră Focșani vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Focșani, b-dul Republicii nr.5, sau la nr. de telefon 0237 232 231, se arată în comunicatul de presă.

Sursa foto: Pixabay

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here