GALERIE FOTO: „Am pierdut un brav şi drag camarad”. A murit plt. adj. (r) Vasile Buruiană – scriitor, om de cultură, patriot

0
4568

În urma unei lungi suferinţe provocate de o boală nemiloasă şi implacabilă, l-am pierdut pe bravul şi dragul nostru camarad, plutonier adjutant Vasile Buruiană, care în ultima parte a vieţii era preşedintele de onoare al Filialei Vrancea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“. S-a născut la 17 septembrie 1948 la Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, fiind al treilea dintre cei cinci copii ai părinţilor. A absolvit Şcoala Militară de maiştri militari, specialitatea construcţii, dedicându-se carierei militare pe care a onorat-o cât a putut de bine punându-şi în aplicare priceperea, iniţiativa şi hărnicia.

A fost membru al Filialei Vrancea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“, apoi membru în consiliul director, vicepreşedinte şi preşedinte al acestei structuri. După ce s-a îmbolnăvit, a fost preşedinte de onoare, funcţia de preşedinte preluând-o căpitanul comandor inginer Iulian Başturea.

A fost membru al Filialei Vrancea a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, membru fondator şi, pentru o anumită perioadă, vicepreşedinte al Cenaclului Literar „Vasile Cârlova“ de la Cercul Militar Focşani şi membru fondator al Asociaţiei Cultural Umanitare „Bogdania“.

A avut o foarte strânsă şi benefică relaţie de colaborare cu persoanele din conducere şi cu membrii acestor patru structuri împlicaţi în activităţi comune: căpitan comandor Iulian Başturea, locotenent colonel inginer Ionel Marin, colonel Chiriac Mitică, colonel Mircea Paraschiv, comandor Aurelian Chirică, căpitan comandor Dan Buzoi, profesor Mihai Opaiş, colonel Eugen Anghel, profesor Mircea Grosu, publicist Radu Borcea, publicist George Stroia, colonel Anton Soare, preot Ion Ciobotea, scriitor Costică Toma, profesor Ionuţ Bercaru, scriitoare şi pictoriţă Rodica Şoricău (Soreanu), colonel Constantin Nuţu, publicist şi scriitor Corneliu Stanciu, colonel Geo Dumitrescu, precum şi, nu în ultimul rând, regretaţii colonel Vasile Rumega, profesor Gheorghe Zaharia, doctor Gheorghe Chirtoc, poet Dumitru Pricop, poet Ion Panait, poet Constantin Ghiniţă şi mulţi alţii. Toţi aceştia au o deosebită preţuire pentru Vasile Buruiană.

La puţin timp după Războiul din 1992 din Transnistria, căpitanul erou Ştefan Jurja s-a stabilit în România la Coteşti. Vasile Buruiană a fost cel care i-a dat cel mai important ajutor în ducerea la îndeplinire a acestui demers şi a mobilizat persoane cu posibilităţi în a-l ajuta. De câţiva ani, după ce s-a îmbolnăvit, principalul ajutor oferit eroului Ştefan Jurja l-a preluat căpitanul comandor Iulian Başturea şi o parte dintre membrii celor două filiale vrâncene surori ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“ şi Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere.

Vasile Buruiană a fost un pasionat şi prolific scriitor. Creaţia lui cuprinde o parte literară şi o parte de specialitate istorică. Opera literară cuprinde creaţii proprii şi culegeri (selecţii). Dintre lucrările proprii se remarcă: „Gânduri de dragoste“, „Călător pe drum de aştri“, „La taclale cu moş Tache“, „Glasul inimii“. Dintre culegeri amintim: „De râs şi de voie bună“, „Curiozităţi … mai vechi şi mai noi“, „Epigrame, cugetări, proverbe, aforisme“, „Dedicaţii pentru Eminescu“.

Opera de specialitate istorică este cea mai importantă şi apreciată nu numai în ţară, ci şi în Republica Moldova: „Pe urmele Eroilor – Istoriografia judeţului Vrancea privind monumentele închinate eroilor naţionali“, „Pe urmele Eroilor – cimitire militare şi monumente din Basarabia“ (în cooperare cu istoricul Ion Negrei, membru al Academiei Republicii Moldova). Această ultimă carte a fost distinsă de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria“ cu Premiul special. Din Vrancea, doar muzeograful Valeria Bălescu, muzeograf la Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I“, a mai primit un premiu de la Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria“ de anvergura celui primit de Vasile Buruiană.

A fost pionul principal (coordonator de colectiv) al editării pentru o perioadă a publicaţiei „Vrancea Eroică – Revistă de Cultură şi Educaţie Patriotică“. Aici i-a avut ca tovarăşi de trudă pe Radu Borcea, Mircea Paraschiv, Mitică Chiriac, Eugen Anghel, preot militar Vrânceanu şi alţii.

Mai are şi opere în manuscris: „Prizonieri români în lagărele Primului Război Mondial“, „Date şi obiceiuri de Crăciun“, „Cimitire militare germano-române în Vrancea“, „Pe urmele Eroilor – Istoriografia judeţului Vrancea privind monumentele închinate eroilor naţionali“, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, „Carte cu poveşti“, „Din cele ştiute şi neştiute“ (5 volume) şi multe altele dintre care spera până acum câteva zile ca măcar o parte să vadă lumina tiparului.

A fost un susţinător activ al vieţii culturale din Focşani, nelipsind de la lansări de carte, simpozioane, târguri de carte, evenimente culturale şi altele, îndeosebi la Cercul Militar Focşani şi la cele organizate de Ionel Marin, preşedintele Asociaţiei Cultural Umanitare „Bogdania“. A fost membru în Liga Scriitorilor din România.

Vasile Buruiană ne-a lipsit foarte mult în perioada când a fost bolnav şi ne va lipsi foarte mult o foarte lungă perioadă. El face parte din categoria oamenilor care abia atunci când lipsesc îţi dai seama de rolul, importanţa şi valoarea lor. Ne va lipsi omul care să ne reamintească în anumite împrejurări lucrurile pe care nu trebuie să le uităm în respectivele împrejurări. Ne va lipsi omul care să ne înştiinţeze ce evenimente culturale, aniversări, comemorări, întâlniri urmează să aibă loc. Ne va lipsi unul dintre aceea care au construit şi menţin puntea de legătură foarte trainică între cele două filiale surori ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“ şi Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, un frumos exemplu pentru orice judeţ.

S-a căsătorit cu Buruiană Adriana, o femeie deosebit de înţelegătoare care l-a ajutat foarte mult în toate proiectele intreprinse de nea Vasile şi i-a ţinut mereu moralul ridicat, indiferent de greutăţi şi vitregii, indiferent dacă eforturile, sacrificiile şi preocupările sale erau sau nu erau apreciate de toţi cei din jur la adevărata lor valoare. În ultimii ani ai vieţii, când a îndurat o boală grea şi nemiloasă, doamna Buruiană a avut de el o grijă exemplară alinându-i suferinţele aşa cum numai o soţie iubitoare ştie să o facă. Împreună au avut două fiice: Elena şi Mihaela, de care mereu au fost foarte mândri.

Membrii Filialei Vrancea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“, ai Filialei Vrancea a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, ai Asociaţiei Cultural Umanitare „Bogdania“, foştii membrii ai Cenaclului Literar „Vasile Cârlova“ şi conducerea centrală a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“ transmit condoleanţe familiei, aduc un ultim omagiu şi multe mulţumiri bravului lor camarad pentru împlicarea în viaţa culturală şi educaţia patriotică şi civică a tinerei generaţii în spiritul dragostei şi recunoştinţei pentru înaintaşii noştri, pentru valorile naţionale, spirituale şi tradiţiile strămoşeşti.

Nu te vom uita, nea Vasile, şi vom face ceea ce ţi-ai dorit să faci în funcţiile pe care le-ai ocupat pe linia cultului eroilor. DUMNEZEU SĂ-L IERTE!

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR

REGINA MARIA“, FILIALA VRANCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here