Controale la firmele cu „activități în care sunt implicate substanțe inflamabile”

0
203

Motivat de faptul că riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei, pe parcursul anului 2022 s-a desfășurat Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.

Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu precum și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. În cadrul campaniei au fost verificați 23 de angajatori care efectuează activităţi de fabricare a nutreţurilor combinate (CAEN 109), fabricare a produselor de morărit şi panificaţie (CAEN 106, 107), fabricare a băuturilor alcoolice (CAEN 11), precum şi în unităţile din minerit (CAEN 05, 07, 08), şi în spitale (CAEN 861).

Cele mai frecvente deficiențe identificate în controalele efectuate au fost:

– Nu au fost desemnaţi lucrătorii care acordă măsurile de prim ajutor;

– Semnalizarea de securitate este incompletă;

– Nu au fost efectuate de către persoane autorizate verificările periodice ale echipamentelor de muncă;

– Nu s-a efectuat evaluarea riscurilor pentru grupurile sensibile la riscuri;

– Nu sunt evidențiate zonele cu risc ridicat şi specific;

– Nu sunt asigurate echipamente de prim ajutor adecvate.

Inspectorii de muncă au constatat la 18 dintre angajatorii verificați, 32 de neconformități față de prevederile legale, și au aplicat 32 sancțiuni contravenționale – 30 de avertismente și două amenzi în valoare de 5000 lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri, cu termene stricte de realizare, pentru remedierea tuturor deficienţelor constatate şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă pentru toţi lucrătorii.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

Comunicat de presă

Foto cu rol ilustrativ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here