Consolidarea integrității și reducerea riscurilor de corupție la nivelul administrației locale a Municipiului Adjud

0
102

12.11.2022

Consolidarea integrității și reducerea riscurilor de corupție la nivelul administrației locale a Municipiului Adjud

Municipiul Adjud a finalizat, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidarea integrității, reducerea riscurilor de corupție”, cod MySMIS  152199, aferent cererii de proiecte competitive POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice – CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea implementării măsurilor de prevenire a corupției, creșterea eticii și a integrității în UAT Municipiul Adjud, județul Vrancea, regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin realizarea de mecanisme și proceduri anticorupție, în paralel cu consolidarea cunoștințelor personalului privind prevenirea corupției și creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției în rândul acestora și a cetățenilor.

Proiectul a avut drept scop consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul instituției personalului și aleșilor locali.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

Rezultat proiect 1 – Un set de mecanisme și proceduri privind etica și integritatea și 2 ghiduri de bune practici dezvoltate și implementate/adoptate în cadrul UAT Municipiul Adjud.

Rezultat proiect 2 – 2 sondaje de opinie privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Adjud.

Rezultat proiect 3 – O campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție.

Rezultat proiect 4 – 70 de persoane (aleși locali, personal de conducere și de execuție) din cadrul UAT Municipiul Adjud instruite și  certificate în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Valoarea totală a proiectului este de 393.965 lei, din care:

  • 334.870,25 lei Reprezentând cofinanțare Uniunea Europeană
  • 51.215,45 Cofinanțare bugetul național
  • 7.879,30 Cofinanțare Municipiul Adjud

Conform contractuluid e finanțare, perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, respectiv 21.12.2021 – 21.12.2022.

Mai multe informații despre proiect: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA RISCURILOR DE CORUPȚIE – cod SIPOCA 1142 – Primaria Adjud

Manager proiect,

Adrian Baciu

consilierpersonal.bac@primariaadjud.ro

Municipiul Adjud

Str. Stadionului nr. 2, Adjud, 625100, Vrancea

Telefon : 0237/641908, int. xxx Fax:  0237/641912

e-mail: uat@primariaadjud.ro, www.adjud.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here