FOTO: Mobilitate Erasmus+ la Școala Gimnazială Jariștea

0
623

În anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială Jariștea beneficiază de finanțare europeană pentru realizarea Proiectului ERASMUS+ cu titlul „ITinerarii de integrare pentru școli rurale”, proiect care face parte din activitățile de mobilitate KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and staff in school education, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE. 

Aceste activități de formare sunt desfășurate în perioada octombrie 2022– iulie 2023, cu participarea unui număr de 9 cadre didactice, la trei mobilități, în destinații diferite, fiind distribuiți în trei echipe. Scopul proiectului este de a dezvolta capacitatea tehnică și instituțională a Școlii Gimnaziale Jariștea de a facilita integrarea copiilor cu CES și a celor cu dificultăți de învățare și/sau adaptare din structura noastră, de a aborda și îmbunătăți situația copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial care provin din medii defavorizate, prin identificarea, implementarea și dezvoltarea ulterioară a unei strategii de educație incluzivă și integrată, sustenabilă, ușor de multiplicat la nivel local, național și european, cu rezultate vizibile în combaterea fenomenelor de excluziune socială, eșec și/sau abandon școlar, bullying, în vederea creșterii nivelului de incluziune a elevilor din grupuri defavorizate.

În perioada 04 – 12 octombrie 2022, 3 cadre didactice de la Școala Gimnazială Jariștea au participat la cursul de formare profesională „Teaching Basic skills for disadvantaged students – a non formal approach”, organizat de Edu 2 Grow, în Malta. Alături de aceștia au participat și colegi din Lituania și din Ungaria. Prima zi de curs a debutat cu exerciții de energizare urmate de exerciții de intercunoaștere. A fost o zi marcată de elemente atractive și interactive care au evidențiat profilul participanților și au facilitat schimbul de bune practici.

Unul din module a presupus analiza barierelor în educația incluzivă. Aspectele teoretice au fost întărite de o serie de strategii incluzive, studii de caz privind practicile incluzive în școli. S-au desfășurat activități de team building outdoor și s-au jucat jocuri pentru dezvoltarea spiritului de echipă. Prin programul de team building s-a demonstrat că oameni diferiți, cu vârste diferite și din țări diferite se pot conecta la valorile grupului printr-o strânsă colaborare. Au fost abordate în învățarea literației metoda ABEL și formarea raționamentelor matematice pe bază de modele intuitive și s-au identificat obstacolele în învățare și surmontarea lor.

S-a prezentat conceptul de wellbeing. A fost o dezbatere interesantă  despre starea de bine a elevilor și a profesorilor în procesul intructiv-educativ. Școala trebuie să ofere un mediu prielnic pentru promovarea bunăstării emoționale atât a elevilor, cât și a profesorilor iar starea de bine trebuie indusă și cultivată. Participarea la astfel de activități va aduce schimbări de atitudine, de comunicare, profesorii și elevii vor fi motivați și apreciați. La final, s-a realizat o vizită de studiu la Centrul de expoziții interactive de științe și tehnologie cu un planetariu și programe de teatru educațional unde au fost descoperite modalități noi de desfășurare a unei lecții de științe prin realizarea de experimente.

Autor: prof. Vrînceanu Dorina

Coordonator proiect: prof. Șerbu Georgiana Alexandra

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here