Profesorii de religie buzoieni și vrânceni, îngrijorați de „generația fulgilor de nea”, propun satisfacerea nevoii de autonomie a elevului

0
708

Profesorii de Religie din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s-au întâlnit în cadrul consfătuirilor de la începutul anului școlar. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian s-a aflat în mijlocul lor, transmițând o serie de gânduri și sfaturi duhovnicești care să impulsioneze buna funcționare a orei de Religie pentru cultul ortodox, în învățământul preuniversitar de stat.

Prima ședință s-a desfășurat în amfiteatrul Liceului Tehnologic „Grigore C. Moisil” din municipiul Buzău, luni, 26 septembrie 2022, și i-a reunit pe dascălii de Religie buzoieni. La prezidiul manifestării s-au aflat, alături de Ierarhul nostru, pr. Dan Necula, consilier la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, dl prof. Ștefan Torcărescu, directorul Casei Corpului Didactic Buzău, și pr. prof. Gheorghe Sava-Popa, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău.

Întâlnirea a fost moderată de inspectorul școlar pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, dl prof. Robert-Mugurel Roșioru, care a prezentat o serie de aspecte privind diagnoza procesului educațional desfășurat în anul școlar 2021-2022. De asemenea, au fost prezentate prioritățile educaționale pentru anul în curs, aplicarea curriculumului național, prin planurile-cadru și programele școlare, manualele, proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 3505/31.03.2022. S-au adus apoi lămuriri asupra reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasele a IX-a și a X-a, a opționalelor disponibile, dar și a principalelor platforme online extrem de utile pentru uzul didactic la disciplina Religie ortodoxă: red-religie.ro și e-religie.ro, realizate cu implicarea directă și lăudabilă a 17 profesori buzoieni. A urmat prezentarea metodologiei în vederea obținerii gradelor didactice, cu perioadele aferente, și a fost subliniată necesitatea întăririi parteneriatului dintre Biserică și Școală, care să genereze o serie de proiecte durabile.

Activitățile extrașcolare, care au fost realizate în special în parteneriatul cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, s-au concretizat prin concursuri, tabere, excursii, cu implicarea preoților din parohii și a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române – Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR – ABV).

Au fost semnalate însă și unele pericole, precum desacralizarea, egocentrismul, fragilitatea actuală a copiilor descriși de specialiști drept „nativi digitali” și, într-un mod expresiv, ca „generația fulgilor de nea”. Au fost propuse, totuși, o serie de soluții, precum deschiderea profesorilor de Religie, detensionarea situațiilor, satisfacerea nevoii de autonomie a elevului. În acest sens, ora de Religie trebuie să transmită emoții pozitive, o anumită stare sufletească, prin manifestarea sentimentelor de blândețe, de iubire. Experiența dobândită în cadrul orelor de Religie va trebui multiplicată și în afara spațiului școlar, propunându-se spațiul bisericii ca mediu în care copiii și tinerii să realizeze singuri că au numai de câștigat în ce privește experiența pe toate planurile vieții.

Întâlnirii i s-a alăturat, prin conferință audio, inspectorul general pentru disciplina Religie din cadrul Ministerului Educației Naționale, dl conf. dr. Vasile Timiș, care a vorbit despre rolul și importanța profesorilor de Religie, păstrarea și promovarea valorilor creștine în societate, schimbările de paradigmă în societatea actuală și mărturisirea valorilor culturale sau spirituale, subliniind lucrurile bune și frumoase care s-au realizat în anul școlar 2021-2022 și aducând aprecieri profesorilor care s-au implicat, jertfindu-se și slujind această disciplină. De asemenea, a fost transmisă indicația ca activitatea didactică să se inspire și din practica bisericească, din viețile sfinților și ale marilor personalități biblice, istorice sau culturale, deoarece profesorii sunt mesagerii lui Dumnezeu către tineri.

Dl prof. Ștefan Torcărescu a prezentat oferta cursurilor de formare continuă, manifestându-și disponibilitatea implementării altor cursuri folositoare și profesorilor de Religie. La rândul său, părintele director Gheorghe Sava-Popa a prezentat oferta educațională a Seminarului Teologic buzoian, un mediu al culturii, educației și spiritualității, cu o vechime de peste 186 de ani, creditat drept una dintre cele mai vechi școli medii din Buzău, care astăzi se prezintă ca un mediu modern pentru educație, actual și benefic în formarea profesională. De aceea, profesorii au fost sfătuiți să îi îndrume către Seminarul Teologic pe elevii care au chemare în această direcție.

În cuvântul adresat cadrelor didactice, Înaltpreasfinția Sa i-a binecuvântat și încurajat pe toți cei prezenți să aibă nădejde în ocrotirea lui Dumnezeu, îndemnând profesorii la implicare și responsabilitate în misiunea încredințată lor chiar de Biserică, în așa fel încât ora de Religie din școală să aibă rezultate benefice în educația copiilor și a tinerilor, în contextul vremurilor nu foarte liniștite din ultimii ani.

A doua consfătuire s-a desfășurat marți, 27 septembrie, în municipiul Focșani, cu profesorii de Religie din județul Vrancea. Ședința a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, fiind prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de care s-au aflat dl inspector școlar general Vasile Timiș, părintele consilier Dan Necula și pr. Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani I.

Întâlnirea a fost moderată de dna Melania Pătrășcanu, inspector pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, care a prezentat un raport de activitate pentru anul trecut, pornind de la cuvintele Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești: „Dumnezeu este Tatăl de obște al tuturor. Pe toți ne iubește ca pe adevărați fii ai Lui și nu poate răbda milostivirea Lui cea iubitoare de oameni să ne aflăm pururea în ticăloșii și în nevoi, ci numai așteaptă rugăciunea noastră, ia aminte să audă glasurile noastre, stă pururea cu urechile deschise, pentru ca să ne asculte, îndată ce vom chema numele Lui cel sfânt”. Au fost amintite și de această dată proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2022-2023, reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, precum și evidențierea progresiei competențelor, prin intermediul reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023, implementarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022. Au fost evidențiate, totodată, rezultatele notabile obținute de elevi la Olimpiada de Religie și la Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”. În același timp, au fost menționate activitățile desfășurate în parteneriat cu SNFOR – ABV, mulțumind, de asemenea, Înaltpreasfinției Sale pentru toată dăruirea, suportul material și spiritual cu care a venit în întâmpinarea elevilor vrânceni.

Ca modele de bună-practică pentru activitățile educaționale, au fost prezentate proiectele întreprinse în ultimul an de profesorii de Religie din județul Vrancea, primul dintre acestea fiind Proiectul de educație cultural-artistică „Oameni și timpuri”, realizat de dna prof. Elena Ciobotaru, de la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani, care a cuprins următoarele evenimente: Festivalul-concurs „Parada personajelor”, Simpozionul ,,Jertfă și recunoștință”. Activitățile acestui proiect au adus laolaltă 250-300 de elevi, 60-70 de cadre didactice și colaboratori (părinți, preoți, bibliotecari, asistenți sociali), instituții importante ale comunității. Proiectul „Oameni și timpuri”, prin obiectivele generale și specifice, a condus la conștientizarea comunității locale și a elevilor asupra importanței activităților cultural-artistice în afirmarea personalității proprii, la dezvoltarea competențelor din diverse domenii, la formarea unui comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare, și la încurajarea inițiativei din partea copiilor.

Dl prof. Andrei Pavel, de la Școala Gimnazială Pufești, a descris apoi proiectul caritabil „Dăruiește bucurie de Crăciun”, al cărui scop principal îl reprezintă sprijinirea persoanelor cu nevoi materiale sau sociale speciale, prin implicarea elevilor în acțiuni de acest gen, cu scopul formării și dezvoltării de capacități și atitudini menite să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor. Proiectul a fost implementat în perioada 03.12.2021-21.03.2022.

Concursul interjudețean „Mărturii ale credinței”, desfășurat de dna prof. Popa Liliana, de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, în cursul lunii iulie 2022, a avut ca obiectiv principal trezirea interesului tinerei generații pentru cunoașterea trecutului și a adevăratelor valori ale poporului nostru, prin promovarea respectului pentru valorile fundamentale religioase și morale, apoi pentru cele educaționale, culturale, estetice și artistice, chiar și pentru realizarea unui spirit de competiție corectă, menținând, în același timp, o legătură strânsă între Biserică și Școală, ambele fiind, în măsuri diferite, medii de educație.

În continuare, a luat cuvântul dl Vasile Timiș, care a realizat o radiografie generală a rezultatelor orei de Religie în România de-a lungul anilor, care se văd în cele mai surprinzătoare situații observate în decursul activităților sale. De exemplu, rezultatele transpar în comunitățile românești din diaspora, unde părinții tineri, care au beneficiat în trecutul recent de ora de Religie din școală, îi educă religios-moral acasă pe copiii lor, însă la un nivel nesperat de înalt, ținând, în acest fel, legătura cu parohiile românești. Tot în alocuțiunea sa, dl inspector a avertizat în privința duhului secularizant care este prezent, de-a dreptul, în unele țări europene și care încearcă să se insinueze și la noi în țară, în detrimentul păstrării nealterate a dreptei credinței și a identității noastre culturale.

Cu acest prilej, pr. cons. Dan Necula a apreciat implicarea elevilor vrânceni în programele de tineret derulate de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, făcând o diagnoză a proiectelor catehetice inițiate de Centrul Eparhial în posturile de peste an, a concursurilor eparhiale, a excursiilor culturale și a taberelor organizate în anul 2021-2022. De asemenea, a menționat că „profesorul de Religie trebuie să transmită mesajul grijii și al iubirii părintești, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos a oferit oamenilor. Buna dispoziție este o stare care influențează reușita cadrului didactic în urcarea treptelor către Împărăția lui Dumnezeu, descrisă drept împreună-lucrare. Copii așteaptă îngăduință, precum și adulții dreptcredincioși așteaptă îngăduință de la părintele spiritual. Pe fundalul acesta, al căutării continue a tinerilor, profesorul de Religie trebuie să vină în fața elevilor săi cu o serie de modele desprinse din experiența sa liturgică, misionară și socială a Bisericii”.

În mesajul părintesc de binecuvântare, Ierarhul a transmis reprezentaților Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și distinșilor profesori din auditoriu că va sprijini îndeaproape material și spiritual procesul educațional, fiind deschis tuturor proiectelor în care sunt implicați tinerii, așa cum s-a înfăptuit în toți anii de arhipăstorire ai Înaltpreasfinției Sale.

Pr. cons. Dan Necula

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here