Lansarea proiectului ,,Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”

0
105

Comunicat de presă 

        Data: 3 octombrie 2022

Lansarea proiectului ,,Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”, cod SMIS 152466, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 : “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”.

Valoarea totală a proiectului este de 8.139.947,54 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 6.174.279,30 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în zona marginalizată Bahne, cu efecte asupra reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, prin construirea unui Centru Multifuncțional destinat desfășurării activității educative, culturale, recreative și sociale, cât și prin amenajarea unui loc de joacă pentru copii și a unui spațiu verde, cu adresabilitate populației adulte și copiilor din cartierul Bahne.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Regenerarea economică și socială a comunității din ZUM Bahne prin crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale: suprafața construită – 392,31 mp, suprafața desfășurată – 1.159,17 mp, suprafața utilă – 975,13 mp;

2. Creșterea nivelului de ocupare a locuitorilor din zonele urbane marginalizate prin îmbunătățirea abilitaților și competențelor profesionale ale adulților din ZUM-uri, prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare pentru organizarea de cursuri pentru adulți: 1 sală instruire adulți, 13 săli activități;

3. Creșterea nivelului de educație și reducerea riscului de abandon școlar pentru copii din grupurile dezavantajate, prin asigurarea accesului acestora la diverse activități, bibliotecă-mediatecă, organizarea de evenimente etc: 13 săli activități, sală spectacole, bibliotecă-mediatecă, 1 loc de joacă;

4. Creșterea nivelului de acces la servicii sociale și medicale pentru locuitorii din zona urbană marginalizată, prin asigurarea în spațiul Centrului Multifuncțional a următoarelor: Birou Poliție Locală, Birou D.A.S, Birou G.A.L; 

5. Îmbunătățirea imaginii publice a zonelor urbane marginalizate, prin asigurarea accesului în Centrul multifuncțional atât pentru locuitorii ZUM, cât și ai celor din ZUF, dar și prin crearea de spații verzi și locuri de joacă pentru copii: suprafață spații verzi: 505 mp, suprafață loc de joacă: 168 mp.

Perioada de implementare a proiectului: 51 luni, respectiv între 30.10.2019 – 31.12.2023.

Informații suplimentare despre proiect  se pot obține la : Mărgel Laura Mariana – Manager Proiect, 

Tel: 0237/236000, int: 212, e-mail: laura.margel@focsani.info.      

       

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here