Bolotești. Peste 3,9 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței 2 din Găgești

0
408

Compania Națională de Investiții (CNI) SA a scos la licitație lucrările pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței nr. 2 din Găgești, comuna Bolotești, valoarea totală estimată a contractului fiind de 3.950.510,62 lei. Potrivit expertizei efectuate anul trecut, actualul spațiu a fost construit în 1960, iar trecerea timpul a lăsat câteva „amprente”, respectiv desprinderi ale tencuielilor de pe fațade, infiltrații de apă și degradări ale finisajelor pereților structurali, degradări ale elementelor din lemn la nivelul șarpantei și trotuare fisurate sau fracturate. Concluzia este că lipsa intervenției presupune lipsa de spații adecvate pentru desfășurarea activităților instructive-educative, care la momentul de față de desfășoară într-o clădire improprie, fără finisaje adecvate, defectuoasă, iar cheltuielile cu întreținerea sunt mult prea costisitoare.

Starea tehnică actuală a obiectivului de investiții (…) este necorespunzătoare din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, sub multiple aspecte, cu implicații negative directe asupra confortului termic și a eficienței utilizării instalațiilor și a spațiilor existente”, se precizează în caietul de sarcini. De aceea, lucrările propuse sunt pentru extinderea și organizarea grupului sanitar, o nouă sală de grupă, depozite pentru lenjerie, cameră materiale curățenie, vestiar, bucătarie, spațiu de depozitare pentru alimente, cabinet medical dotat cu cameră de izolare și grup sanitar, hol, cameră centrală termică, dar și modernizări privind lucrările de arhitectură și înlocuirea pardoselilor existente, termoizolarea pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei și a sistemului actual de încălzire cu unul bazat pe centrală termică, înființarea și amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu faianță, gresie, alte dotări tehnico – sanitare, refacerea trotuarelor de gardă pe tot conturul clădirii și refacerea integrală a acoperișului.

Obiectivul vizat prin reabilitarea termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a clădirii izolate termic, precum și scăderea cantității de dioxid de carbon rezultat în urma procesului de încălzire a imobilului. Obiectul general al investiției îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Grădiniței nr 2 din satul Găgești, comuna Bolotești, județul Vrancea, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației scolare la procesul educațional. Extinderea, reabilitarea și modernizarea grădiniței va corespunde din punct de vedere tehnic și estetic cerințelor tehnice, economice și tehnologice conform standardelor în vigoare. Din punct de vedere funcțional, construcția va răspunde cerințelor desfășurării activității de învățământ în mod corespunzător acesteia. Prezența unui climat optim este absolut necesar pentru desfășurarea calitativă a activității de învățământ (…) iar copiii și educatorii își vor putea desfășura activitatea având confortul necesar asigurat. Încăperile funcționale vor fi dotate corespunzător pentru a încuraja calitatea învățământului în satul Găgești, comuna Bolotești, județul Vrancea”, se mai arată în documentație.

Foto cu rol de prezentare, sursa: Alicja – Pixabay

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here