Finalizarea proiectului „Construire fabrică de producție peleți și brichete”

0
474

Comunicat de presă

                             Data 30.08.2022

Finalizarea proiectului „Construire fabrică de producție peleți și brichete”

SIMFOREST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Construire fabrică de producție peleți și brichete”, cod MySMIS 111492, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea competitivității firmei pe plan regional și național prin rentabilizarea activității, inovație și introducerea de tehnologii moderne.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

– Consolidarea poziției firmei prin diversificarea obiectului de activitate și internaționalizare;

– Creșterea patrimoniului firmei prin achiziția de active- Construire și dotare fabrică de producție peleți și brichete;

– Promovarea măsurilor de îmbunătățire a mediului înconjurător prin achiziția unei surse regenerabile de energie și a măsurilor de creștere a eficienței energetice prin dotarea cu echipamente mai eficiente energetic, precum și sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă, prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului au fost acelea de a îmbunătăți competitivitatea firmei prin rentabilizarea activității și prin internationalizare, creșterea patrimoniului firmei prin achiziție de active/dotari/servicii -Construire și dotare fabrică de producție peleți și brichete, îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin achiziția unei surse regenerabile de energie, precum și sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă, prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului este de 7.697.688,08 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 3.839.538,10 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii a fost acela de a crește patrimoniului firmei prin achiziția de active/dotari/servicii, îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin achiziția unei surse regenerabile de energie precum și sprijinirea comunității locale în sensul ocupării forței de muncă  prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: MERAUTA IONEL-GABRIEL– Administrator, Tel: 0742512040, Email: ionelmereuta@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here