GALERIE FOTO! Primăria Odobești – model de bună practică la nivel național

0
6144

Primăria orașului Odobești a fost selectată la nivel național ca „exemplu de bună practică“ între alte 46 de orașe în cadrul unui proiect editorial. Astfel, Asociația Orașelor din România (AOR) va realiza o carte în care vor fi prezentate opt proiecte în valoare totală de 121.964.357 lei (24,4 milioane de euro) pe care Primăria Odobești le-a implementat și le implementează prin Programul Operațional Regional 2014–2020. Totodată, în toamna acestui an va avea loc și o conferință de lansare a cărții cu tema „Orașele care își schimbă fața!“. 

Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, în calitate de prim-vicepreședinte al AOR, apreciază ca fiind de bun augur inițiativa și remarcă faptul că alături de echipa administrației publice locale a reușit să atragă un cuantum consistent de fonduri europene care să plaseze orașul în top. Temele abordate în carte vor fi legate de dezvoltarea orașelor, mobilitate urbană, regenerare urbană, atragerea de tineri, sporirea calității vieții și îmbunătățirea nivelului de educație din comunități.

„Ne mândrim cu faptul că Primăria Odobești este o administrație performantă, care a accesat cele mai multe fonduri pentru proiecte de dezvoltare, din Regiunea de Sud-Est a României, atragerea de finanțări europene fiind o preocupare constantă a mea, ca primar. Prin punerea în practică a acestor proiecte creștem calitatea vieții cetățenilor din orașul Odobești și acest lucru este vizibil în ultimii ani. Încă din anul 2006, dezvoltarea comunității, prin diverse proiecte cu finanțare nerambursabilă, a fost tratată cu maximă seriozitate, Primăria Odobești accesând toate oportunități de finanțare, în special fonduri europene, prin AFIR sau prin Programul Operațional Regional. Astfel, am reușit să introducem apă și canalizare în cartierul Unirea, să asfaltăm străzi, să modernizăm baze sportive, parcuri, și să aducem la standarde de calitate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Odobești, prin dotare cu mașină de pompieri. În continuare, ne propunem să continuăm acest parcurs de succes, prin derularea și altor proiecte prin care să facem mai bună viața odobeștenilor, pentru că noi avem un ideal: Trăiești, iubești și crești în Odobești”, a declarat Daniel Nicolaș, primarul orașului Odobești.

 

Proiectele selectate de AOR la nivelul orașului Odobești sunt:

 

  1. Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Odobești Jud. Vrancea

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Odobești prin creșterea nivelului de educație, posibilităților de petrecere a timpului liber și creșterea calității infrastructurii urbane

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Îmbunătățirea calității ofertei educaționale prin extinderea capacității infrastructurii pentru educație primară și gimnazială;

–          Diversificarea posibilităților populației orașului de petrecere a timpului liber prin înființarea unui observator astronomic și amenajarea de spații verzi și de agrement;

–          Îmbunătățirea calității și aspectului infrastructurii urbane prin modernizarea de drumuri, crearea de trotuare si parcari.

Proiectul este un proiect integrat care cuprinde 4 obiective astfel:

–          Extindere Liceu Teoretic, amenajare teren de sport, alei și căi de acces (necesar desfășurării activităților educaționale pentru învățământul primar și gimnazial); 

Terenul pe care se va realiza extinderea liceului teoretic are o suprafața totala de 5.533 mp finalizat

–          Construire Observator Astronomic

–          Amenajare parc și spații verzi – FINALIZAT

–          Modernizare drumuri și parcări

 

  1. Înființare zona de agrement și petrecere a timpului liber în cartierul Mihail Sturza, Orașului Odobești, Județul Vrancea

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizează revitalizarea mediului urban din orașul Odobești prin reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație. Din această perspectivă, proiectul răspunde obiectivului general al Axei prioritare 5.2 și anume Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Creșterea indicelui de spații verzi /cap locuitor prin reconversia unei suprafețe de 57.986 mp teren neutilizat, aflat în stadiu de degradare în intravilanul orașului Odobesti, cartier Mihail Sturza și transformarea acestuia în spații verzi pentru agrement și recreere, modernizarea căii de acces direct la obiectiv -Strada Giurgea -în suprafata de 10.491,52 mp

–          Creșterea confortului, siguranței și esteticii spațiilor verzi ale orașului , investiția propusă urmând să asigure confortul fizic și vizual al locuitorilor din zona precum și din întreaga localitate, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a acestora, precum și reducerea nivelului de poluare.

  

  1. Construire și dotare Centru pentru educație timpurie Lumea Copiilor

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de participare a populației în învățământul antepreșcolar și preșcolar prin extinderea capacității existente și realizarea condițiilor pentru o educație de calitate prin construirea unei grădinițe cu program prelungit, inclusiv cresa, cu 150 de locuri în sat Unirea, cartier Mihail Sturza, oraș Odobești.

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Extinderea capacității existente prin construirea și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația anteprescolara si prescolara – gradinita cu program prelungit, inclusiv cresa în sat Unirea, cartier Mihail Sturdza, oraș Odobești.

–          Creșterea numărului de participanți la procesul educațional, în special în etapa educației antepreșcolare și preșcolare.

–          Asigurarea dreptului la educație a locuitorilor cartierului Mihail Sturdza, inclusiv respectarea principiilor nediscriminarii, egalitatii de șanse și protectiei mediului.

  

  1. Înființare Zona spații verzi și Parc de recreere în orașul Odobești, str.Libertății, T 7, P 331, pct.Sf Ilie

Obiectivul general al proiectului: revitalizarea mediului urban din orașul Odobești prin reutilizarea terenurilor abandonate și transformarea lor în zone verzi, de agrement și recreere pentru populatie, realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Creșterea indicelui de spații verzi / cap de locuitor prin reconversia unei suprafețe de 10.025 mp teren neutilizat,aflat în stadiu de degradare în intravilanul orașului Odobesti, str. Libertății și transformarea acestuia în spații verzi pentru agrement și recreere.

–          Creșterea confortului, siguranței și esteticii spațiilor verzi ale orașului,investiția propusă urmând să asigure confortul fizic și vizual al locuitorilor cartierului Unirea, precum și din întregul oraș Odobești, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a acestora, dar și reducerea nivelului de poluare.

  

  1. Creșterea calității vieții populației în Orașul Odobești Jud. Vrancea

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea calității vieții populației din orașul Odobești prin îmbunătățirea serviciilor culturale educaționale, a rețelei de drumuri publice, precum și a facilităților recreative și sportive.

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor culturale educaționale, prin construirea unui planetariu și a spațiilor recreative aferente.

–          Îmbunătățirea rețelei de drumuri publice, prin modernizarea părții carosabile, crearea traseelor de biciclete, zonelor pietonale și a parcărilor.

–          Îmbunătățirea accesului populației, la alte tipuri de activități desfășurate în aer liber, prin construirea unei zone cu facilități recreative și sportive.

Proiectul este un proiect integrat care cuprinde 3 obiective astfel:

–          Construire planetariu și spații recreative

–          Modernizare drumuri de acces, parcări

–          Construire zona cu facilități recreative și sportive și sistem de supraveghere video

 

  1. Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public și scăderea emisiilor de CO2 prin modernizare, extindere, telegestiune în oraș Odobești, județul Vrancea

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață din orașul Odobești, prin modernizarea, extinderea și telegestiunea sistemului de iluminat public. Din acest context, proiectul răspunde obiectivului general al Axei prioritare 3.1 C și anume „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor“.

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public prin scaderea consumului anual de energie primara in iluminatul public de 628.082,11 kwh/an.

–          Scaderea anuala a gazelor cu efect de sera 180,33 tone de CO2.

–          Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea aparatelor de iluminat stradal existente cu noi aparate de iluminat cu tehnologie LED în număr de 2.562.

–          Extinderea sistemului de iluminat public cu 77.180 ml.

–          Înființarea unui dispecerat destinat controlului și monitorizării sistemului de iluminat public (telegestiune).

–           Creșterea confortului și a siguranței locuitorilor orașului Odobesti, investiția propusă urmând să asigure condiții optime de circulatie pe timp nocturn, atat pietonilor cât și a celorlalți participanti la trafic.

  

  1. Îmbunătățirea serviciilor educaționale recreative și a accesului la utilitati pentru populatia orasului Odobesti

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea calității vieții populației din orașul Odobești prin îmbunătățirea serviciilor educaționale recreative și a accesului la utilitati.

Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Îmbunătățirea serviciilor educaționale recreative destinate tinerilor prin modernizarea, reabilitarea și dotarea centrului multifuncțional recreativ Palatul Copiilor, amenajare teren sport multifuncțional și pista karting.

–          Îmbunătățirea accesului la utilitati pentru populația orașului prin extinderea și modernizarea rețelei de canalizare și apa.

Proiectul este un proiect integrat care cuprinde 2 obiective astfel:

–          Modernizarea,reabilitarea și dotarea centrului multifuncțional recreativ Palatul Copiilor Odobesti.

–          Extindere și modernizare rețea de canalizare și apa pe strada Barbu Lautaru în vederea bransarii locuintelor la utilitati.

  1. Înființare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbană a populației și reducerea emisiilor de carbon în orașul Odobești

Obiectivul general al proiectului: reducerea emisiilor de carbon în Orașul Odobești conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit și reducerea numărului de deplasări de transport privat cu autoturisme.

 Obiectivele specifice ale proiectului:

–          Dezvoltarea unui transport public auto de călători de înaltă calitate, atractiv și eficient pe teritoriul Orașului Odobesti, prin creșterea capacității de transport public, extinderea traseelor rutiere și modernizarea sistemului de transport prin introducerea de sisteme inteligente de management al traficului și e-ticketing.

–          Asigurarea unui impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 în Orașul Odobești prin utilizarea de autobuze ecologice, nepoluante în cadrul sistemului de transport public de călători.

–          Promovarea utilizării sistemului de transport public auto nepoluant de călători în Orașul Odobești în locul transportului privat cu autoturisme, prin informarea publicului cu privire la avantajele utilizării transportului public precum și alte informări privind măsurile luate menite sa contribuie la creșterea atractivității transportului public auto.

Comunicat de presă, 26 august 2022

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here