Profesorii din Vrancea au început să-și declare veniturile din meditații. Peste 136 mii lei într-un an, cele mai mari venituri declarate; schimbări în noile legi ale învățământului

0
2396

Un profesor vrâncean a declarat venituri de peste 136 mii lei obținute de meditații în cursul anului 2021. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au arătat, pentru Monitorul de Vrancea, că 69 de cadre didactice din județ au declarat că obţin venituri din meditaţii/activităţi educaţionale şi alte forme de învăţământ. Conform declarațiilor fiscale depuse pentru anul 2011, totalul veniturilor declarate din această activitate a fost de 533,05 mii lei iar cel mai mare venit declarat a fost de 136,01 mii lei. Este un salt considerabil față de ce se întâmpla în urmă cu șapte ani când, potrivit AJFP, în județul Vrancea erau doar 8 persoane înregistrate cu venituri din meditații în 2015. 

Potrivit președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Heiuș, campionul veniturilor din meditații este un profesor din Arad care a declarat că a obținut anul trecut aproape 300.000 de lei, adică în jur de 60 de mii de euro, iar un alt cadru didactic din Timișoara, a declarat venituri de circa 10.000 de euro,

Regimul meditațiilor oferite de cadrele didactice urmează să fie modificat prin proiectul Legii Educației. Acesta prevede că profesorii nu vor mai avea voie să „desfășoare meditații cu elevii de la clasă, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea profilului de competențe ale absolvenților ciclului la care predă prin activitatea de la clasă”. Astfel, la nivelul fiecărei unități de învățământ va fi constituit Registrul declarațiilor de interese. Procedura de declarare a intereselor și aprobarea modelului Registrului declarațiilor de interese vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației. 

Proiectul noii legi a învățământului preuniversitar stabilește că este abatere disciplinară „activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă”. De asemenea, în noua lege se precizează că profesorii care fac meditații cu elevi de clasa a VIII-a nu vor avea voie să fie implicați în elaborarea subiectelor sau organizarea concursului de admitere la licee.

Potrivit edupedu.ro, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus că prevederea legată de interdicția meditațiilor la clasă ar putea fi aplicată chiar din septembrie 2022. „Pachetul legislativ ar trebui să intre în vigoare în acest an, iar prevederea despre care discutăm, cu interdicția de a face meditații cu proprii elevi de la clasă, sunt convins că poate să intre încă din anul școlar 2022 – 2023, foarte rapid”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Edupedu.ro menționează că, în prezent, profesorilor le este interzis prin Codul de etică, aprobat prin ordin de ministru, deci nu prin lege, să facă meditații cu elevii de la clasă.  Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar prevede explicit că ”meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat” sunt interzise. Însă prevederile Codului „nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei”. 

Sancțiuni neclare pentru profesorii care încalcă legea

Proiectul de lege nu prevede însă clar sancțiunile ce vor fi aplicate profesorilor care nu respectă obligația de a nu face meditații cu elevii de la clasele unde predau. Se precizează doar că se aplică sancțiuni disciplinare, în funcție de gravitatea faptelor. Sancțiunile vor fi, în ordine : avertisment; diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni; suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Sancțiunile vor fi dispuse după cercetarea faptelor de către „o comisie de cercetare disciplinară formată din 3 – 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea”. Propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puţin două treimi din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. „Sancţiunile, aprobate de consiliul de administraţie, sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizia directorului unităţii de învăţământ preuniversitar”, prevede proiectul de lege. 

Ghid de la ANAF pentru profesorii care fac meditații

Meditațiile acordate în particular de cadrele didactice sunt scutite de taxa pe valoare adăugată. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea arată că ANAF a publicat un ghid dedicat persoanelor care obțin venituri din meditații. Documentul care este disponibil online cuprinde condițiile care trebuie îndeplinite, de la înregistrarea la Registrul Comerțului, depunerea declarațiilor fiscale, plata contribuțiilor sociale dar și exemple referitoare la calculul impozitelor către stat. „Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte persoanelor fizice care realizează venituri din meditații că au obligația de a se înregistra fiscal și de a îndeplini obligațiile declarative și de plată, în condițiile legii. Veniturile din meditații se încadrează în categoria veniturilor din activități independente, fiind reglementate de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Titlul IV – Capitolul II)”, au precizat reprezentanții AJFP Vrancea. 

Finanțiștii arată că persoanele care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual trebuie să se înregistreze la Oficiul Național al Registrului Comerțului și să solicite autorizarea funcționării. „Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente”, se arată în Ghid. 

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. În acest caz sunt două situații. Dacă  încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică până la data de 25 mai inclusiv a anului următor. „În declarația unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual: – fie pe baza normelor de venit; – fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate”, se arată în Ghid. În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității. În acest caz impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Foto: Alexa – Pixabay 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here