Lansarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe”, la Liceul de Artă Gheorghe Tăttărescu din Focșani

0
199

Comunicat de presă

Data 23 iulie 2022

Lansarea proiectului <<„Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe”, la Liceul de Artă Gheorghe Tăttărescu din Focșani>>

Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttărescu”, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul <<„Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe”, la Liceul de Artă Gheorghe Tăttărescu din Focșani>>, cod SMIS 139950, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 : “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B: ”Clădiri publice”.

Valoarea totală a proiectului este de 6.037.748,36 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.748.916,04 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței energetice a clădirii Liceului de Artă Gheorghe Tăttărescu prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului acestei instituții de învățământ – beneficiari direcți ai investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea condițiilor de confort interior pentru angajații instituției și cei aproximativ 400 de elevi la finalul proiectului;

2. Reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor din cadrul clădirii, prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;

3. Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară;

4. Reducerea consumurilor de energie termică și electrică prin lucrările ce se vor desfășura timp de un an;

5. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în orașul Focșani prin sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului, aflată în administrarea Liceului de Artă Gheorghe Tăttărescu, la finalul implementării proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 31 luni: respectiv de la data 01.07.2020 până la data 31.12.2023.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la doamna: Ioana-Camelia Constantinescu – Director, Tel: 0237/238574, e-mail: artevn6@yahoo.com.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here