Mai puțin de jumătate dintre candidații din Vrancea la Titularizare au luat note peste 7. Două cadre didactice au luat nota 10

0
751

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate marți, 19 iulie, pe pagina web dedicată, https://isjvrancea.ro/ .

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 46%.

  • Procentul notelor între 5,00 și 7,00 este de 34%.

  • Din promoția curentă, 7% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

  • 2 candidați au obținut nota 10.

  • La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 433 candidați din totalul de 490 de candidați înscriși.

  • În centrele de evaluare au fost notate 389 de lucrări, întrucât 44 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Nicio lucrare nu a fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Contestațiile la proba scrisă se pot depune/transmite la Inspectoratul Școlar Judetețean Vrancea, astfel :

  • în data de 19 iulie 2022 contestațiile se depun, în scris, până la ora 21:00;

  • în data de 20 iulie 2022 contestațiile se depun, în scris, până la ora 12:00.

În situații excepționale, transmiterea contestațiilor se poate realiza și electronic (scanat), prin poșta electronică, în data de 19 iulie 2022 și în data de 20 iulie 2022, până la ora 12:00, pe adresa de e-mail: mru.isjvn@gmail.com.

Contestațiile se depun personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând o procură notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă și o copie a buletinului/cărții de identitate.

Contestația va conține următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și pe site în data de 27 iulie 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Vrancea în zilele de 29 iulie și 1 august 2022.

La nivel județean sunt disponibile 104 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (59 în mediul urban şi 45 în mediul rural).

PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,

prof. Daniel Gheorghe GHERASIM

Comunicat de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here