Primăria Adjud distribuie tichete sociale în cadrul programului „Sprijin pentru România”

0
152

Primăria Municipiului Adjud anunță că a fost demarată acțiunea de acordare de tichete sociale în cadrul programului „Sprijin pentru România”. Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale, emise pe suport electronic, următoarele categorii de persoane și familii: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutor social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare; persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de persoane menționate mai sus sunt deja în evidența Casei Județene dee Pensii Vrancea și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și vor primi acasă, prin poștă, tichete sociale pe suport electronic (tip card)”, se arată în anunțul Primăriei Adjud. Pentru persoanele fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale electronice se va face prin Direcția de Asistență Socială (DAS) Adjud. Persoanele fără adăpost vor completa cererea și declarația pe proprie răspundere la sediul DAS Adjud (Primăria veche), str. Vasile Alecsandri nr.7. De asemenea, persoanele din această categorie vulnerabilă sunt exceptate de la condiția prezentării unui act de identitate, având însă obligația prezentării unui document eliberat de autoritățile publice locale care să le ateste identitatea. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru această categorie vulnerabilă se regăsesc și aici – https://bit.ly/3a5gXHv .

Ca excepție, familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea acestor tichete sociale prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere (modelul, aici – https://bit.ly/3OW97Pi) la sediul Direcției de Asistență Socială Adjud, de luni până vineri, între orele 09.00 – 12.00. Modelele celor două tipuri de cereri și declarații pe proprie răspundere se regăsesc și în format fizic la Compartimentul Servicii Sociale, Incluziune Socială din cadrul DAS Adjud.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Adjud, de luni până vineri, între orele 9.00 – 12.00 sau pe adresa de e-mail dasadjud@primariaadjud.ro. Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pot fi folosite numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate. Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here