Formularul 208 a suferit modificări; când trebuie depusă declarația

0
169

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa celor interesaţi că au fost aduse modificări formularului 208 – „Declaraţie informativă privind impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal”.

Declarația se completează şi se depune de către notarii publici pentru tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal.

Formularul 208 se depune şi în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 60 pct.1 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declarația se completează şi se depune semestrial până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal.

Atunci când sunt constatate erori, declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop. Declarația rectificativă cuprinde toate tranzacțiile realizate în perioada de raportare. Declarația se depune la organul fiscal central în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuții. În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Programul de asistenţă este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Comunicat de presă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea

Sursa foto: ceccarbusinessmagazine.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here