Ședință ordinară la Consiliul Local Focșani

0
1607

Consiliul Local al Municipiului Focșani se reunește joi în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Cristi Misăilă, dar și de câțiva consilieri locali, din care amintim: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 161/15 iunie 2022 privind aprobarea alocării sumei de 330,33 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2022 pentru derularea proiectului educațional „Grădinița de vară – ediția a III-a, 2022”; proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focșani în calitate de coorganizator al acțiunii „ARTA ÎN SPAȚIUL URBAN”; proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 cu sediul în Focșani, strada Nicolae Bălcescu nr. 20, în Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani, începând cu anul școlar 2022-2023; proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare.

Plenul Consiliului Local va dezbate și un proiect de hotărâre care vizează aprobarea unui număr de două schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitări înaintate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Tot joi va fi supus aprobării Regulamentul pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând Municipiului Focșani. Plenul Consiliului Local Focșani trebuie să decidă dacă va vinde sau va închiria câteva suprafețe de teren și, totodată, consilierii locali vor alege și un președinte de ședință pentru o următoarele 3 luni, începând cu luna iulie 2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here