Notificările și somațiile, trimise de fisc prin intermediul Spațiului Privat Virtual

0
81

Documentele transmise de Fisc prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) au atașată o semnătură electronică extinsă și pot fi utilizate în relația cu o instituție publică sau alt agent economic. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arată că prin intermediul SPV se realizează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între organul fiscal şi agenții economici în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie. În cazul utilizării SPV, nu se mai folosește şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal. Prin Spaţiul Privat Virtual, atât persoanele fizice, persoanele juridice dar şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.

„Toate documentele puse la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică prin intermediul Spaţiului privat Virtual sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă. Instituţia publică, autoritatea publică sau orice altă persoană poate verifica şi descărca conţinutul documentelor prezentate accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii on line, folosind numărul de înregistrare al documentului şi codul de identificare. Lista documentelor ce pot fi verificate şi descărcate este disponibilă în aplicaţia dedicată”, arată reprezentanții AJFP Vrancea.

Categoriile de documente care pot fi comunicate prin SPV sunt: a) declaraţii fiscale, declaraţii de înregistrare şi alte declaraţii întocmite potrivit legii; b) cereri adresate organului fiscal cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea; c) acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal central în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;

d) documente, acte sau fişiere emise de organul fiscal central la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit; e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani; f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor; g) informaţii cu privire la evidenţa fiscală a creanţelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică; h) informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394; i) informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare; j) formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)», document .pdf cu fişier .xml ataşat; k) informaţii referitoare la efectuarea de plăţi potrivit art. 163 din Codul de procedură fiscală.

l) informaţii şi documente specifice sistemului naţional privind factura electronică RO e-factura prevăzut de OUG nr. 120/2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here