Sistemul de management al deșeurilor în județul Vrancea, un singur pas până la punerea în funcțiune

0
3569

Proiectul de gestionare a deșeurilor în județul Vrancea mai are de parcurs puține etape până la operaționalizarea efectivă.

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea și cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, a fost finalizat în urmă cu un an. În urma încheierii proiectului, au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți: a fost finalizată Stația de compostare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret, s-au construit cele 597 de puncte de colectare a deșeurilor din zona rurală a județului Vrancea și au fost furnizate echipamentele de colectare din mediul rural, precum și cele din mediul urban, s-au achiziționat utilajele și echipamentele ce deservesc Stațiile de transfer și Centrul de management integrat al deșeurilor de la Haret. De asemenea, în cadrul primei faze a proiectului, s-au construit Stațiile de transfer de la Focșani – Golești, Adjud și Vidra, precum și cele 6 platforme de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la Focșani – Mândrești (2), Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești.

„În prezent, ne aflăm în perioada de punere în funcțiune a proiectului, adică se fac pașii legali necesari pentru operaționalizarea concretă a sistemului de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Vrancea. Este un proces complex, pentru că este vorba despre un proiect major pentru județ, de o mare importanță pentru modul în care va arăta în următorii ani județul nostru din punctul de vedere al colectării deșeurilor și al îndeplinirii obiectivelor de mediu. Îi asigur pe vrânceni că facem toate eforturile posibile, cu respectarea legislației în vigoare, pentru ca acest proiect să devină funcțional cât mai curând”, susține Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Pentru funcționalitatea proiectului SMID este necesară parcurgerea următoarelor etape:

Atribuirea contractului de concesiune a activității de management și operare a CMID, pentru care autoritatea contractantă este CJ Vrancea;

Atribuirea contractului pentru colectarea și transportul deșeurilor din județul Vrancea, pentru care autoritatea contractantă este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curata”.

Pentru punerea în funcțiune a sistemului de management al deșeurilor, este în derulare licitația publică pentru ”Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilița, inclusiv Stație de sortare și stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești”. Documentația de atribuire a fost verificată și validată de Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP).

Principalele activități care vor fi derulate în baza contractului constau în: administrarea CMID, sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID, compostarea deșeurilor și valorificarea compostului, depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Haret, operarea și administrarea Stațiilor de transfer Focșani, Adjud, Vidra și Gugești, transportul deșeurilor reziduale de la stațiile de transfer la CMID Haret.

Valoarea totală estimată a contractului este de 85.712.755 lei, pentru o perioadă de concesiune de 7 ani. Data limită pentru depunerea ofertelor din partea operatorilor interesați este 18 iulie 2022. După această dată urmează perioada de evaluare, care se va desfășura cu verificare din partea ANAP, desemnarea operatorului câștigător și, după perioada de contestații, va avea loc semnarea contractului de concesiune. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Astfel, vor fi îndeplinite obiectivele proiectului: gradul de acoperire a colectării în zona urbană va fi de 100%, iar în zona rurală de 90%, va fi introdus în zona rurală sistemul de colectare separată a deșeurilor din ambalaje și biodegradabile, iar volumul deșeurilor mixte la depozitele de deșeuri va fi redus cu 40%.

Important de menționat este și faptul că proiectul derulat de administraţia judeţeană face parte din cele 7 proiecte prioritare de management al deşeurilor implementate la nivelul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here