Amnistie fiscală pentru indemnizațiile plătite salariaților din străinătate

0
289

Fiscul a anunțat amnistia fiscală pentru indemnizațiile încasate de angajați români în perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări între 1 iulie 2015 și 2 aprilie 2022, data intrării în vigoare a legii 72. Este vorba despre indemnizațiile plătite de angajatori pentru salariații din străinătate și care au fost reîncadrate ca venituri de natură salarială în urma inspecțiilor fiscale. Sunt vizați în special angajații firmelor de curierat și de transport.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea arată că prin Legea 72/2022 a fost legiferată anularea diferențelor de obligații fiscale principale si/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei tari, de către angajați ai angajatorilor români care şi-au desfășurat activitate pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 şi data intrării in vigoare a prezentei legi, şi neachitate. Potrivit AJFP Vrancea, anularea obligațiilor fiscale se efectuează din oficiu de către inspectorii fiscali prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

De asemenea, procedura de anulare este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului. Contribuabilii pentru care s-au stins, total sau parţial, prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituire, în baza cererii, a următoarelor: a) sumele care au stins, în perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege; b) sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege. Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor începe să curgă de la data intrării in vigoare a Legii 72/2022. În cazul în care, anterior intrării in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligațiile, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe baza de borderou de scădere, precizează AJFP Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here