Trei mii de lei, salariul minim brut în sectorul agricol şi în industria alimentară

0
1859

Începând cu 20 mai 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 135 din 13 mai 2022, care prevede o serie de facilități fiscale pentru persoane fizice și angajatori, persoane juridice.

Astfel, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2022, inclusiv perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, dupa cum urmează:

a) angajatorii care desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

011 – Cultivarea plantelor nepermanente;

012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;

014 – Creşterea animalelor;

015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);

016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;

2. cod CAEN 10: Industria alimentară;

Nerespectarea prevederilor legale de mai sus de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale. În vederea aplicării dispozițiilor statuate prin actul normativ, angajatorii care fac obiectul prezentei legi vor emite decizii de majorare de salarii, pe care le vor transmite în REVISAL, conform art. 4 alin. 3 din H.G. 905/2017, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, respectiv de la 01.06.2022.

COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul de Munca Vrancea Adela DURAC

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here