Un poștaș a obținut în instanță anularea măsurii de concediere; bărbatului i se imputase că semnase în locul unor pensionari

0
1161

Tribunalul Vrancea a dat dreptate unui angajat al Companiei Naționale Poșta Română, care fusese sancționat prin desfacerea disciplinară a contractului de muncă la începutul acestui an. Sancțiunea, din ce se arată în acțiunea introdusă în instanță, a venit după ce vrânceanul a achitat „neinstrucțional” câteva mandate de pensii de diverse categorii, întocmind totodată „neregulamentar” înscrisurile necesare atestării operațiunilor de plată. În instanță, Poșta Română a arătat că faptele imputate constituie încălcări ale unor obligații cuprinse în fișa postului, regulamentul intern și contractul de muncă, explicând și că bărbatul recunoscuse că a acționat pe lângă ceea își asumase prin contract. Bărbatul, angajat la poștă de aproape 20 de ani, a solicitat anularea deciziei de concediere și reintegrarea în muncă, acordarea de despăgubiri și plata de daune morale în cuantum de 1.000 de lei, plus acordarea cheltuielilor de judecată, cererea fiind admisă în parte.

Admite în parte cererea de chemare în judecată. Anulează în parte decizia de sancţionare emisă de intimată, respectiv în ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, şi anume, desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Înlocuieşte sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă cu sancţiunea reducerii salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni. Dispune reintegrarea contestatorului în funcţia avută anterior concedierii. Obligă intimata să plătească contestatorului despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta dacă nu ar fi fost concediat, despăgubiri cuvenite cu începere din data la care a produs efecte decizia şi până la efectiva reintegrare. Pentru primele 3 luni ale intervalului de timp pentru care se cuvin despăgubiri, cuantumul acestora este determinabil prin aplicarea sancțiunii reducerii salariului de bază cu 10%. Respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la achitarea de daune morale. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată”, se arăta în hotărârea instanței, care a fost atacată cu apel de Poșta Română.

Din ce se arată în motivarea hotărârii, instanța a considerat că sancțiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă nu este proporțională în raport cu ceea ce făcuse vrânceanul, reținând că acesta nu urmărise să își însușească vreo sumă de bani sau să prejudicieze în vreun fel Poșta Română, ci pur și simplu a încercat să îi ajute pe pensionari. „Afirmația pârâtei în sensul că ar fi suferit un prejudiciu de 2.953 lei care a fost „recuperat integral” nu poate fi reținută în condițiile în care „însușirea” de către reclamant a acestei sume nu s-a realizat în scopul utilizării în mod personal, ci doar pentru a o remite titularilor îndreptățiți la o dată ulterioară celei la care ar fi fost predată dacă aceste persoane ar fi fost găsite la domiciliu. În acest sens, pârâta a reținut în decizia de sancționare că la data de 15.12.2021 reclamantul a semnat personal în locul destinatarilor 4 dovezi de primire a sumei totale de 2.953 lei, însă această sumă a fost remisă și predată efectiv titularilor la data de 17.12.2021. Prin urmare, reclamantul a comis faptele cu scopul de a oferi un ajutor beneficiarilor care nu au fost găsiți acasă, evitând astfel demersuri și eforturi suplimentare din partea acestora pentru a intra în posesia sumelor cuvenite”, a reținut instanța, potrivit rejust.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here