Vrâncenii pot dona o parte din impozitul pe venit până la 25 mai

0
281

Vrâncenii care vor să doneze, din banii colectați de stat, către ONG-uri, biserici, asociații etc, trebuie să depună la Finanțe, până la 25 mai, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea arată că cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat poate fi depusă în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul „Spaţiul privat virtual” sau prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro prin utilizarea certificatului digital calificat. „De asemenea începând cu veniturile realizate în anul 2021, entitățile beneficiare ale sumelor primesc formularele 230 de la persoanele fizice, și, ulterior, aceste entități au obligația de a transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent, formularul ”Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” prin care se centralizează cererile primite de la contribuabili. Originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entitățile beneficiare ale sumelor și sunt puse la dispoziția organului fiscal la solicitarea acestuia.

Până acum, entitățile beneficiare ale sumelor depuneau formularele 230, direct la registratură organului fiscal  sau prin poștă, cu confirmare de primire, însoțite de un borderou centralizator”, precizează AJFP Vrancea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here