Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” ELIMSIL SPEED SRL

0
49

DATA: 08.02.2022

Finalizare proiect “Grant pentru capital de 
lucru” ELIMSIL SPEED SRL

S.C. ELIMSIL SPEED S.R.L., cu sediul în Sat Livezile, com. Vizantea-Livezi, Str. Principala, Nr. FN, jud. Vrancea, tel. +40(0) 724 942 123, înregistrată sub nr. J39/711/2018 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 39859804, reprezentată legal prin Ionica Luca, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului “Grant pentru capital de lucru Elimsil Speed SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-14573 din 04.08.2021, în valoare totală de 161873,1375 RON, din care 140759,25 RON grant si 21113,8875 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 14573 din 22.10.2020: 161873,1375 RON (din care 140759,25 RON grant si 21113,8875 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 05.08.2021
Data sfârșit proiect: 31.01.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-14573
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. ELIMSIL SPEED S.R.L.,
Ionica Luca
Administrator
Sat Livezile, com. Vizantea-Livezi, Str. Principala, Nr. FN, 620061, , jud. Vrancea,

telefon: +40(0) 724 942 123,
e-mail: 
elimsil18@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here