Finalizare proiect “Grant pentru capital de lucru” ALLURE TRAVEL SRL

0
85

DATA: 08.02.2022

Finalizare proiect “Grant pentru capital de 
lucru” ALLURE TRAVEL SRL

S.C. ALLURE TRAVEL S.R.L., cu sediul în Mun. Focsani, str. Penes Curcanul, nr. 6, jud. Vrancea tel. +40(0) 756 346 827, înregistrată sub nr. J39/458/2013 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 32143190, reprezentată legal prin Adela-Marian Enculesei, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului “Grant pentru capital de lucru Allure Travel SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-15920 din 27.08.2021, în valoare totală de 75589,50 RON, din care 65730 RON grant si 9859,50 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 15920 din 22.10.2020: 75589,50 RON (65730 RON grant si 9859,50 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 30.08.2021
Data sfârșit proiect: 16.11.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-15920
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. ALLURE TRAVEL S.R.L.,
Adela-Marian Enculesei
Administrator
Mun. Focsani, str. Penes Curcanul, nr. 6, jud. Vrancea, 620017,

telefon: +40(0) 756 346 827,
e-mail: 
adela@allure-travel.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here