Finalizare proiect “Grant pentru capital de  lucru” CRISTOPHE TO BE FOOD SRL

0
60

DATA: 07.02.2022

Finalizare proiect “Grant pentru capital de 
lucru” CRISTOPHE TO BE FOOD SRL

S.C. CRISTOPHE TO BE FOOD S.R.L., cu sediul în Mun. Focsani, str. Aleea 1 Iunie, nr. 29, bl.G1, scara 1, etaj 4, ap. 18 jud. Vrancea tel. +40(0) 769 448 436, înregistrată sub nr. J39/814/2018 la Oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 40013131, reprezentată legal prin Blanaru Marian, în calitate de Beneficiar, anunta finalizarea proiectului “Grant pentru capital de lucru Cristophe To Be Food SRL”,  proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-13123 din 26.07.2021, în valoare totală de 164801,1525 RON, din care 143305,35 RON grant si 21495,8025 RON cofinanțare.
Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 13123 din 22.10.2020: 164801,1525 RON (143305,35 RON grant si 21495,8025 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 29.07.2021
Data sfârșit proiect: 22.01.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-13123
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: 

– menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii;

menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

Date de contact:
S.C. CRISTOPHE TO BE FOOD S.R.L.,
Blanaru Marian
Administrator
Mun. Focsani, str. Aleea 1 Iunie, nr. 29, bl.G1, scara 1, etaj 4, ap. 18 jud. Vrancea, 620134,

telefon: +40(0) 769 448 436,
e-mail: 
cristophetobefood2018@gmail.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here