ULTIMA ORĂ! Evaluarea activității I.S.U. Vrancea pe anul 2021

0
407

Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny”  al județului Vrancea, pentru anul 2021, s-a desfășurat astăzi, 27 ianuarie, la sediul instituției, într-un cadru restrâns, impus de contextul epidemiologic. La eveniment au participat doamna Claudia Lavinia Serafimciuc, subprefectul județului Vrancea, doamna dr. Dana Mariana Dincă, medic șef U.P.U. – S.M.U.R.D. Focșani, domnul Ion Oprea, inspector guvernamental, domnul comisar șef de poliție Nica Remus Gherasim, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și domnul colonel Babiș Adrian, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea.

În acest context, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny ” al judeţului Vrancea, colonel Chiscop Flaviu, a prezentat invitaţilor şi colegilor prezenți la activitate, misiunile și activităţile desfășurate de inspectorat în cursul anului precedent, analizând punctual gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2021, prin reflectarea sintetizată a rezultatelor compartimentelor şi structurilor instituţiei.

Misiunea de bază a inspectoratului a fost aplicarea într-o concepţie unitară a legislaţiei din domeniul apărării vieţii, valorilor de patrimoniu şi culturale, bunurilor materiale, mediului şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă, în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului Vrancea, având ca obiectiv fundamental creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi restabilirea rapidă a stării de normalitate.

 

În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului, în anul 2021 sa acţionat pentru monitorizarea și gestionarea a 7.773 acţiuni specifice (faţă de 7.960 produse în anul 2020), în medie 21.29 evenimente/zi. Din totalul misiunilor înregistrate, principalele intervenții s-au desfășurat astfel: 3.640 au fost pentru acordarea  ajutorului medical de urgență (reprezentând 46,83% din totalul intervențiilor); 2.283 alte situații de urgență însemnând epidemii, misiuni pirotehnice, alunecări de teren, inundații, evenimente publice de amploare etc, (reprezentând 29,37% din totalul intervențiilor); 322 pentru stingerea incendiilor (reprezentând 4,14% din totalul intervențiilor); 226 incendii de vegetaţie și altele (reprezentând 2,91% din totalul intervențiilor); 209 asistenţa persoanelor; 188 activități de recunoaștere în teren; 93 întors din drum;  78 misiuni de sprijin la intervenție; 78 intervenții pentru asigurarea sau supravegherea zonei de producerea probabilă a unor situații  de urgență;  68 intervenţii la descarcerare; 52 alarme false; 33 protecţia mediului;  28 salvări de animale și 11 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren.

Pentru gestionarea situațiilor de urgență manifestate la nivelul județului, personalul profesionist a intervenit 42.584 ore, din care: 9.707 ore pentru acordarea asistenței medicale de urgență (22,79 %), 5.507 ore pentru stingerea incendiilor (12,93 %), 800 ore la acțiuni de protecție a comunităților (1,88 %), 23.048 ore pentru alte situații de urgență (54,12%), 1.285 ore pentru incendii de vegetație (3,02 %), 797 ore acțiuni pentru asistența persoanelor (1,87 %), 378 ore pentru intervenții la descarcerare (0,89 %), 1.062 ore pentru recunoașteri în teren și exerciții (2,49%).

 

Misiuni de stingere a incendiilor

În anul 2021, pompierii vrânceni au acţionat la 322 incendii (în medie 0,88 intervenții pe zi), înregistrându-se o scădere cu 74 intervenții față de anul 2020.

În urma intervenţiilor la incendii au fost salvate: 69 persoane adulte, 21 animale şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 85 milioane lei, iar ca victime ale incendiilor au fost înregistrate: 6 persoane decedate (faţă de 11 în 2020) şi 18 persoane rănite (faţă de 15 în 2020). Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 9 milioane lei (față de 2020 când au fost estimate la cca. 18 milioane lei).

Ponderea cea mai mare au avut-o incendiile la gospodăriile populației, unde s-au înregistrat 264 intervenții, ceea ce reprezintă 81,99% din numărul total de incendii. În anul 2020 procentul de incendii la gospodăriile populației a fost de 81,82%, înregistrându-se 324 astfel de evenimente.

Cele mai multe incendii s-au manifestat în localitățile: Focșani – 42; Gugești – 15; Vidra – 14; Adjud – 11; Vulturu – 10; Bolotești, Mărășești – câte 9; Odobești – 8, Panciu – 7.

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 14 minute și 22 secunde, iar timpul mediu de intervenție a fost de aproximativ 105 minute.

De asemenea, au fost înregistrate 226 incendii de vegetație față de 416 în 2020, înregistrându-se o scădere de 54,32 %. Cele mai multe incendii de vegetație au avut loc pe razele administrativ – teritoriale ale următoarelor localități: Focșani – 31, Vulturu – 17,  Mărășești, Vânători – câte 16, Pufești – 13 și Adjud  – 12.

 

Activitățile Inspecției de Prevenire

Activitățile desfășurate în anul 2021 de Inspecția de Prevenire au avut următoarele direcții de acțiune: continuarea reducerii numărului de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu; scăderea numărului de victime la incendii și în alte situații de urgență; sprijinirea permanentă a activității compartimentelor de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în scopul scăderii numărului de incendii la gospodăriile cetățenești și a victimelor rezultate din acestea; creșterea nivelului de securitate a cetățeanului aflat în spații publice, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; creșterea nivelului de pregătire și educație a populației în domeniul situațiilor de urgență și identificarea, evaluarea, controlul, monitorizarea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență din zona de competență a inspectoratului.

Astfel, pe linie de avizare/autorizare au fost emise 64 avize și 48 autorizații de securitate la incendiu și 1 aviz de protecție civilă, 695 adrese de neîncadrare în prevederile H.G. nr. 571 din 2016 și 436 avize amplasare în parcelă. De asemenea, au fost respinse 20 solicitări pentru emitere avize și 18 solicitări pentru emitere autorizații de securitate la incendiu.

Totodată, au fost planificate și executate 940 controale, în creștere cu 37 %  față de anul 2020. Au fost primite și soluționate 1 petiție în domeniul avizării-autorizării și 7 în domeniul apărării împotriva incendiilor. Rezultatele controalelor efectuate au evidențiat faptul că principalele riscuri pe linia situațiilor de urgență se situează la un nivel corespunzător de siguranță.

În urma activității de control au fost identificate 4.788 deficiențe, din care 637 au fost înlăturate pe timpul controlului, 4.123 fiind sancționate contravențional, astfel: 3.832 cu avertisment și 291 cu amendă, în cuantum total de  201.000 lei.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inspectorii de prevenire au executat 2.965 activități preventive în echipe mixte. Pe această linie, au fost organizate și desfășurate controale de prevenire la operatorii economici și instituțiile publice de pe raza județului Vrancea, misiuni de patrulare în zonele aglomerate, misiuni de informare – difuzare mesaj preînregistrat si verificarea a persoanelor izolate/ carantinate la domiciliu.

 

Activități de protecție civilă

Pe linie de protecție civilă au fost efectuate controale  de prevenire și exerciții la operatorii sursă de risc din județul Vrancea (operatori risc chimic, operatori SEVESO și obiective hidrotehnice). Totodată, s-a executat 1 control comun pentru verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

În anul 2021, au fost emise 92 de avize pentru transportul deșeurilor periculoase și au fost monitorizate 3.320 transporturi deșeuri periculoase.

În domeniul operativ s-au înregistrat 2.283 (2.650  în 2020) intervenții pentru alte situații de urgență, din care: 2.012 epidemii (2.441  în 2020), 112 (3 în 2020) alte situații de urgență, 88 (121 în 2020) pentru asanarea teritoriului de muniție neexplodată, 44 (36 în 2020) evenimente publice de amploare, 20 (31 în 2020) inundații, 5 (4 în 2020) distrugerea muniției asanate, 2 (0 în 2020) avarii grave la magistrale de transport energie.

Comparativ cu anul anterior, cantitatea și tipul muniției asanate se prezintă astfel: 184 (275 în 2020) muniție de infanterie/elemente de muniție, 115 (150 în 2020) proiectile explozive și perforante, 6 (7 în 2020) bombe aruncător, 6 (11 în 2020) grenade defensive, 2 (7 în 2020) bombe aviație, 1 (20 în 2020) grenade ofensive.

Cele 3.131 misiuni  asociate COVID-19 au fost executate cu 6.401 efective și 2.262 mijloace majoritatea acestora constând în acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID-19 – 1.042 misiuni.

Pentru gestionarea operativă a efectelor generate de noul Coronavirus SARS-CoV-2, Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Vrancea, a fost operațional pe toată perioada anului 2021, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea s-a întrunit în 113 ședințe în care au fost adoptate 248 hotărâri, 139 fiind pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19.

 

Intervenții privind asistența medicală de urgență – primul ajutor calificat

Echipajele S.M.U.R.D. aflate în coordonarea medicală a UPU-SMURD Focșani au fost solicitate  pentru  soluționarea a 4.844 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, precum și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID 19, din care: 3.640 intervenții propriu zise (3.250 în anul 2020); 1.082 intervenții la alte situații de urgență (2.441 în anul 2020); 60 intervenții la descarcerare (53 în anul 2020); 48 misiuni de sprijin la intervenții (0 în anul 2020); intervenții la asistența persoanelor (37 în anul 2020); exerciții cu forțe și mijloace în teren (8 în anul 2020) și 1 intervenție la asigurare/supraveghere zona (0 în anul 2020).

În urma acțiunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 5.147 persoane, (4.905 adulți și 242 copii) din care 43 persoane adulte au fost declarate decedate.

Cele mai multe intervenții S.M.U.R.D. au fost în localitățile: Focșani – 1.626, Adjud – 445, Panciu – 228,  Vidra – 175, Homocea – 104, Păunești – 100, Tulnici – 97, Câmpuri – 91, Movilița – 86, Fitionești – 76.

 

Dispecerizarea situațiilor de urgență

Prin compartimentul monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat au fost preluate toate anunţurile despre producerea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă şi au fost alertate şi dirijate către locul acţiunii, în timp oportun, forţele de intervenţie proprii şi cele cu care se cooperează, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.

Astfel, au fost preluate 23.069 (22.265 în 2020) apeluri de urgență prin „112” (conform www.112.ro), rezultând o medie de 63 apeluri/zi. Din cele 23.069 apeluri preluate, 7.773 s-au materializat în intervenții ale structurilor de urgență profesioniste și voluntare.

Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informaţional cu instituţiile cu care se cooperează şi cu eşaloanele superioare, acţiunile de răspuns fiind desfăşurate în condiţii optime.

Totodată, au fost monitorizate și transmise către subunitățile de intervenție datele necesare instruirii personalului pe timpul celor 3.320 (3.695 în 2020) transporturi de substanțe și deșeuri periculoase și transporturi speciale ce au tranzitat zona de competență și au fost înaintate către ISU BR și ISU BC situația cu operatorii economici deținători de substanțe periculoase în vederea planificării de recunoașteri și exerciții, care însă, în contextul măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei COVID – 19, nu s-au mai executat.

 

Logistică

În înzestrarea inspectoratului, prin derularea de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a unor proiecte din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, au intrat autovehicule și echipamente specifice intervenției în situații de urgență, astfel: o autopompă cisternă pentru incendii de pădure 3000 litri marca MAN – GRD, tipul L 2007.46.010 și un container pirotehnic.

 

Acestea reprezintă câteva dintre datele pe care inspectorul şef, colonel Chiscop Flaviu le-a prezentat astăzi, în cadrul activităţii de evaluare a inspectoratului pe anul 2021. În numele conducerii unității, acesta a mulțumit autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, structurilor serviciilor de urgență profesioniste și voluntare, operatorilor economici, instituţiilor publice şi populaţiei pentru sprijinul acordat în îndeplinirea misiunilor specifice.

La finalul activităţii, subprefectul județului Vrancea, doamna Claudia  Lavinia Serafimciuc, precum și ceilalți invitați au felicitat comanda şi personalul inspectoratului, urându-le succes în îndeplinirea misiunilor viitoare şi menţinerea continuă la standardul ridicat adoptat până în prezent.

 

 

RAPORT DE EVALUARE 

A ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
“Anghel Saligny” AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN ANUL 2021
I. INTRODUCERE

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „ANGHEL SALIGNY” al județului Vrancea are misiunea de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență și acordare a primului ajutor calificat în zona de competență a unității, având ca scop pregătirea și protecția populației, salvarea vieții și asigurarea condițiilor necesare supraviețuirii în situații de urgență, protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu și a bunurilor materiale, precum și a mediului.

 

II. OBIECTIVE

 

 

Activitatea inspectoratului are ca principale obiective:

 1. Consolidarea caracterului proactiv al activității de prevenire, prin îndrumarea și controlul autorităților administrației publice locale, instituțiilor și operatorilor economici privind îndeplinirea atribuțiilor pentru creșterea gradului de securitate și siguranță a cetățeanului.
 2. 2. Gestionarea profesionistă și eficientă a situațiilor de urgență prin aplicarea procedurilor pe tipuri de riscuri și a Concepției specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații de urgență.
 3. 3. Sporirea încrederii în instituție, prin modul profesionist și echidistant de soluționare a solicitărilor și petițiilor adresate de cetățeni, în spiritul respectării cu strictețe a drepturilor omului și a libertăților acestuia.
 4. Coordonarea componentelor Sistemului Județean de Management al Situațiilor de Urgență în scopul asigurării unei abordări unitare a măsurilor și acțiunilor specifice în sistem integrat.
 5. Continuarea procesului de profesionalizare și perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului.

 

 

III. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

 

III.1. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII PREVENTIVE

 

         OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE

 

         Pentru creșterea eficienței activității de prevenire, preîntâmpinarea apariției unor disfuncționalități și necesitatea alinierii la cerințele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspecția de Prevenire a avut următoarele direcții de acțiune:

 • continuarea reducerii numărului de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;
 • scăderea numărului de victime la incendii și în alte situații de urgență;
 • sprijinirea permanentă a activității compartimentelor de prevenire ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în scopul scăderii numărului de incendii la gospodăriile cetățenești și a victimelor rezultate din acestea;
 • creșterea nivelului de securitate a cetățeanului aflat în spații publice, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • creșterea nivelului de pregătire și educație a populației în domeniul situațiilor de urgență;
 • identificarea, evaluarea, controlul, monitorizarea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență din zona de competență a inspectoratului.

 

MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PROPUSE:

 

Principalele măsuri întreprinse de personalul Inspecției de Prevenire au constat în:

 • colaborarea cu toate instituțiile și comitetele locale pentru situații de urgență, prin schimburi reciproce de informații, în scopul soluționării situațiilor deosebite constatate;
 • executarea unor controale colective la localitățile aflate în zone cu risc crescut de inundații;
 • colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Vrancea în vederea îmbunătățirii activității de educare preventivă în domeniul situațiilor de urgență a preșcolarilor și elevilor;
 • coordonarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență privind efectuarea controalelor preventive la gospodăriile cetățenești, având ca tematică informarea și verificarea cetățenilor privind distrugerea, prin ardere, a vegetației uscate și a gunoaielor din gospodării;
 • postarea, în funcție de sezon, a unor materiale informative, cu tematică specifică, pe site-ul și rețele de socializare ale inspectoratului.

 

AVIZARE-AUTORIZARE

 

Pe linie de avizare/autorizare au fost emise 64 avize și 48 autorizații de securitate la incendiu și 1 aviz de protecție civilă, 695 adrese de neîncadrare în prevederile HG 571 din 2016 și 436 avize amplasare în parcelă. De asemenea, au fost respinse 20 solicitări pentru emitere avize și 18 solicitări pentru emitere autorizații de securitate la incendiu.

 

ACTIVITĂȚI DE CONTROL

 

Totodată, au fost planificate și executate 940 controale, în creștere cu 37 %  față de anul 2020. Au fost primite și soluționate 1 petiție în domeniul avizării-autorizării și 7 în domeniul apărării împotriva incendiilor.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inspectorii de prevenire au executat 2.965 activități preventive în echipe mixte. Pe această linie, au fost organizate și desfășurate controale de prevenire la operatorii economici și instituțiile publice de pe raza județului Vrancea, misiuni de patrulare în zonele aglomerate, misiuni de informare – difuzare mesaj preînregistrat si verificarea a persoanelor izolate/ carantinate la domiciliu.

Rezultatele controalelor efectuate au evidențiat faptul că principalele riscuri pe linia situațiilor de urgență se situează la un nivel corespunzător de siguranță.  Controalele tehnice și acțiunile de prevenire au fost finalizate prin analize cu factorii de răspundere, unde s-au stabilit măsuri concrete de creștere a eficienței acestei activități și asigurarea protecției în situații de urgență.

De asemenea, o importantă  latură a activității preventive a reprezentat-o și asistența tehnică de specialitate acordată tuturor persoanelor, cu ocazia activităților de sprijin, îndrumare și control efectuate.

 

 

APLICAREA LEGALITĂȚII

 

În urma activității de control au fost identificate 4.788 deficiențe, din care 637 au fost înlăturate pe timpul controlului, 4.123 fiind sancționate contravențional, astfel: 3.832 cu avertisment și 291 cu amendă, în cuantum total de  201.000 lei.

 

III.2. ÎN DOMENIUL OPERATIV

 

În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului, sa acționat pentru monitorizarea și gestionarea a 7.773 acțiuni specifice (față de 7.960 în anul 2020), în medie 21,29 evenimente/zi,  din care :

 • 640 pentru ajutor medical de urgență (46,83%);
 • 283 alte situații de urgență – însemnând epidemii, misiuni pirotehnice, alunecări de teren, evenimente publice de amploare etc (29,37%);
 • 322 pentru stingerea incendiilor (4,14%);
 • 226 incendii de vegetație și altele (2,91%);
 • 209 asistența persoanelor (2,69%);
 • 188 activități de recunoaștere în teren (2,42%);
 • 93 întors din drum (1,20%);
 • 78 misiuni de sprijin la intervenție (1,00%);
 • 78 intervenții pentru asigurarea sau supravegherea zonei de producerea probabilă a unor situații de urgență (1,00%);
 • 68 intervenții la descarcerare (0,87%);
 • 52 alarme false (0,67%);
 • 33 protecția mediului (0,42%);
 • 28 pentru salvări de animale (0,36%);
 • 11 exerciții cu forțe și mijloace în teren (0,14%);

 

 

Totodată, inspectoratul a intervenit și pe raza județului Bacău pentru gestionarea a 47 situații de urgență, astfel: 16 incendii, 12 misiuni sprijin,  7 incendii de vegetație, 5 asigurare/supraveghere zonă, 3 descarcerare, 2 alarme false, 1 ajutor medical de urgență, 1 asistență persoane și 1 întors din drum.

De asemenea, la ordinul I.G.S.U., am asigurat forțe și mijloace, în sprijin, la inspectoratele pentru stuații de urgență București-Ilfov și Constanța.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit independent la 70 situații de urgență (față de 172 în anul 2020), iar în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență, au intervenit la 273 evenimente (față de 405 în anul 2020).

La intervențiile pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență au participat 23.507 persoane, din care 22.807 cadre ale inspectoratului (312 ofițeri, 35 maiștri militari, 7.998 subofițeri și 14.532 paramedici) și 630 persoane din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Pentru gestionarea situațiilor de urgență manifestate la nivelul județului, personalul profesionist a intervenit 42.584 ore, din care: 9.707 ore pentru acordarea asistenței medicale de urgență (22,79 %), 5.507 ore pentru stingerea incendiilor (12,93 %), 800 ore la acțiuni de protecție a comunităților (1,88 %), 23.048 ore pentru alte situații de urgență (54,12%), 1.285 ore pentru incendii de vegetație (3,02 %), 797 ore acțiuni pentru asistența persoanelor (1,87 %), 378 ore pentru intervenții la descarcerare (0,89 %), 1.062 ore pentru recunoașteri în teren și exerciții (2,49%).

 

ANALIZA INTERVENȚIILOR LA INCENDII

 

Privind intervențiile de stingere a incendiilor s-a acționat la 322 incendii (în medie 0,88 intervenții pe zi), înregistrându-se o scădere cu 74 intervenții față de anul 2020.

În urma intervențiilor la incendii au fost salvate: 69 persoane, 21 animale și bunuri materiale în valoare de aproximativ 85 milioane lei, iar ca victime ale incendiilor au fost înregistrate: 6 persoane decedate (față de 11 în 2020) și 18 persoane rănite (față de 15 în 2020). Pagubele materiale au fost estimate la o valoare de cca. 9 milioane lei (față de 2020 când au fost estimate la cca. 18 milioane lei).

Ponderea cea mai mare au avut-o incendiile la gospodăriile populației, unde s-au înregistrat 264 intervenții, ceea ce reprezintă 81,99% din numărul total de incendii. În anul 2020 procentul de incendii la gospodăriile populației a fost de 81,82%, înregistrându-se 324 astfel de evenimente.

Cele mai multe incendii s-au manifestat în localitățile: Focșani – 42; Gugești – 15; Vidra – 14; Adjud – 11; Vulturu – 10; Bolotești, Mărășești – câte 9; Odobești – 8, Panciu – 7.

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 14 minute și 22 secunde, iar timpul mediu de intervenție a fost de aproximativ 105 minute.

De asemenea, au fost înregistrate 226 incendii de vegetație față de 416 în 2020, înregistrându-se o scădere de 54,32 %. Cele mai multe incendii de vegetație au avut loc pe razele administrativ – teritoriale ale următoarelor localități: Focșani – 31, Vulturu – 17,  Mărășești, Vânători – câte 16, Pufești – 13 și Adjud  – 12.

 

INTERVENȚII PENTRU LIMITAREA EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE

 

Pentru limitarea și înlăturarea efectelor provocate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, inspectoratul a acționat pentru:

 • monitorizarea evoluției fenomenelor meteorologice de pe raza județului;
 • monitorizarea și identificarea persoanelor fără adăpost, în perioadele în care temperaturile exterioare au fost scăzute și ar fi dus la apariția stărilor de hipotermie;
 • intervenția pentru evacuarea apei ca urmare a precipitațiilor abundente, în special în perioada iunie 2021, pe raza localităților Biliești, Suraia, Vadu-Roșca;
 • asigurarea fluxului informațional-decizional la nivelul structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență, prin :
 • participarea și asigurarea secretariatului tehnic pentru ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în care au fost luate măsuri specifice pentru gestionarea fenomenelor meteorologice înregistrate;
 • asigurarea conducerii C.J.C.C.I. (Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției) constituit la nivelul C.J.S.U. (Comitetului Județean pentru Situații de Urgență) Vrancea;
 • centralizarea și transmiterea, prin aplicațiile informatice, la eșaloanele superioare a situațiilor și acțiunilor întreprinse la nivelul județului;
 • asigurarea înștiințării C.L.S.U. (comitetelor locale pentru situații de urgență) și informării membrilor C.J.S.U. despre emiterea atenționărilor/avertizărilor meteorologice și a măsurilor ce se impun a fi luate.

 

 

IV. PROTECTIE CIVILĂ

 

IV.1. CONTROL RISCURI LA DEZASTRE

 

 

Pe linie de protecție civilă au fost efectuate controale  de prevenire și exerciții la operatorii sursă de risc din județul Vrancea (operatori risc chimic, operatori SEVESO și obiective hidrotehnice). Totodată, s-a executat 1 control comun pentru verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

De asemenea, au fost emise 92 de avize pentru transportul deșeurilor periculoase și au fost monitorizate 3.320 transporturi deșeuri periculoase.

 

IV.2. ÎN DOMENIUL OPERATIV

 

În domeniul operativ s-au înregistrat 2.283 (2.650  în 2020) intervenții pentru alte situații de urgență, din care: 2.012 epidemii (2.441  în 2020), 112 (3 în 2020) alte situații de urgență, 88 (121 în 2020) pentru asanarea teritoriului de muniție neexplodată, 44 (36 în 2020) evenimente publice de amploare, 20 (31 în 2020) inundații, 5 (4 în 2020) distrugerea muniției asanate, 2 (0 în 2020) avarii grave la magistrale de transport energie.

Comparativ cu anul anterior, cantitatea și tipul muniției asanate se prezintă astfel: 184 (275 în 2020) muniție de infanterie/elemente de muniție, 115 (150 în 2020) proiectile explozive și perforante, 6 (7 în 2020) bombe aruncător, 6 (11 în 2020) grenade defensive, 2 (7 în 2020) bombe aviație, 1 (20 în 2020) grenade ofensive.

Cele 3.131 misiuni  asociate COVID-19 au fost executate cu 6.401 efective și 2.262 mijloace și au constat în:

 • 042 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID-19, din care:
 • 362 misiuni pentru transportul persoanelor suspecte COVID-19,
 • 673 misiuni pentru transportul persoanelor confirmate COVID-19,
 • 7 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat la persoane suspecte COVID-19,
 • 43 misiuni pentru transport/distribuire de echipamente de protecție și mijloace de intervenție;
 • 914 misiuni pentru verificarea secțiilor ATI-COVID-19;
 • 398 misiuni pentru informarea populației privind măsurile de protecție COVID-19;
 • 734 misiuni pentru decontaminarea autospecialelor folosite la transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID-19.

 

Pentru gestionarea operativă a efectelor generate de noul Coronavirus SARS-CoV-2, Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Vrancea, a fost operațional pe toată perioada anului 2021, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea s-a întrunit în 113 ședințe în care au fost adoptate 248 hotărâri, 139 fiind pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de  COVID-19.

 

V. ASISTENTĂ MEDICALĂ DE URGENTĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

 

V.1. INTERVENȚII

 

Echipajele S.M.U.R.D. aflate în coordonarea medicală a UPU-SMURD Focșani au fost solicitate  pentru  soluționarea a 4.844 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, precum și transportul persoanelor suspecte/confirmate COVID 19, din care:

 • 640 intervenții propriu zise (3.250 în anul 2020);
 • 082 intervenții la alte situații de urgență (2.441 în anul 2020);
 • 60 intervenții la descarcerare (53 în anul 2020);
 • 48 misiuni de sprijin la intervenții (0 în anul 2020);
 • 9 intervenții la asistența persoanelor (37 în anul 2020);
 • 4 exerciții cu forțe și mijloace în teren (8 în anul 2020);
 • 1 intervenție la asigurare/supraveghere zona (0 în anul 2020).

 

În urma acțiunilor la care au participat structurile S.M.U.R.D., au fost asistate 5.147 persoane, (4.905 adulți și 242 copii) din care 43 persoane adulte au fost declarate decedate.

Cele mai multe intervenții S.M.U.R.D. au fost în localitățile: Focșani – 1.626, Adjud – 445, Panciu – 228,  Vidra – 175, Homocea – 104, Păunești – 100, Tulnici – 97, Câmpuri – 91, Movilița – 86, Fitionești – 76.

 

V.2. PREGĂTIRE

 

Pregătirea personalului paramedical a fost organizată în conformitate cu ordinele și dispozițiile legale în vigoare și a vizat creșterea nivelului cunoștințelor și deprinderilor practice dobândite anterior, pentru asigurarea unei intervenții eficiente în acordarea primului ajutor calificat.

Au fost organizate, lunar, ședințe comune cu UPU-SMURD Focșani, și trimestrial cu SAJ Vrancea, în vederea analizării activității echipajelor de intervenție SMURD și a echipajelor SAJ Vrancea, conform Dispoziției Secretarului de Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 562 din 12.04.2016. Concluziile ședințelor au fost raportate lunar la IGSU și DSU.

În luna octombrie a fost executată verificarea anuală a personalului paramedical de către medicul coordonator SMURD, toți paramedicii îndeplinind criteriile minime de promovare.

Din punct de vedere al calității intervențiilor, s-a constatat că echipajele au intervenit în mod eficient, respectând protocoalele, instrucțiunile de lucru și normele specifice de siguranță, atât pentru personalul de intervenție cât și pentru pacienți.

 

VI. MANAGEMENTUL OPERATIONAL

 

VI.1. DISPECERIZAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Permanent, pentru monitorizarea evoluției situației operative, au fost prelucrate informațiile și datele furnizate de comitetele locale, asigurându-se măsurile specifice pentru completarea și actualizarea bazei de date cu privire la efectele situațiilor de urgență, acțiunile întreprinse, întrebuințarea forțelor și mijloacelor pentru protecția populației, reducerea pierderilor materiale și revenirea la starea de normalitate.

Prin compartimentul monitorizare situații de urgență și dispecerat au fost preluate toate anunțurile despre producerea situațiilor de urgență din zona de competență și au fost alertate și dirijate către locul acțiunii, în timp oportun, forțele de intervenție proprii și cele cu care se cooperează, în vederea gestionării situațiilor de urgență.

Astfel, au fost preluate 23.069 (22.265 în 2020) apeluri de urgență prin „112” (conform www.112.ro), rezultând o medie de 63 apeluri/zi. Din cele 23.069 apeluri preluate, 7.773 s-au materializat în intervenții ale structurilor de urgență profesioniste și voluntare.

Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat fluxul informațional cu instituțiile cu care se cooperează și cu eșaloanele superioare, acțiunile de răspuns fiind desfășurate în condiții optime.

Totodată, au fost monitorizate și transmise către subunitățile de intervenție datele necesare instruirii personalului pe timpul celor 3.320 (3.695 în 2020) transporturi de substanțe și deșeuri periculoase și transporturi speciale ce au tranzitat zona de competență și au fost înaintate către ISU BR și ISU BC situația cu operatorii economici deținători de substanțe periculoase în vederea planificării de recunoașteri și exerciții, care însă, în contextul măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei COVID – 19, nu s-au mai executat.

Coordonarea și conducerea intervențiilor în situații de urgență precum și întrebuințarea forțelor și mijloacelor s-a realizat gradual, conform concepției de acțiune cât și în funcție de locul, natura amploarea și evoluția intervențiilor, pe tipuri de urgențe.

Centrul operațional județean a acționat pentru reglementarea, planificarea, organizarea, pregătirea și coordonarea unitară a activităților de intervenție desfășurându-și activitatea în baza cadrului normativ și a legislației specifice domeniilor de competență și responsabilitate, în conformitate cu prevederile planurilor proprii de acțiuni și măsuri, având ca principale obiective:

 • monitorizarea evoluției situațiilor de urgență;
 • dezvoltarea bazei de date referitoare la situațiile de urgență produse în zona de competență;
 • perfecționarea și dezvoltarea fluxului informațional-decizional, transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor, ordinelor și menținerea legăturilor de comunicații cu Centrul Operațional Național, centrele operative cu funcționare permanentă, alte organisme implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu forțele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 • actualizarea planurilor de cooperare, acțiune și intervenție cu structurile deconcentrate /descentralizate și instituțiile care asigură funcții de sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență;
 • relaționarea cu structurile de intervenție pentru eliminarea eventualelor neconcordanțe din conținutul documentelor;
 • întocmirea și raportarea datelor, conform Procedurii privind raportarea datelor aferente gestionării situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase;
 • lucrul cu aplicațiile de evidență, monitorizare și raportare a situației operative: SMISU, INTERVMED, SIMIEOP, FISAJUD, SMURD (SIAS), ROMATSA, INUNDAȚII /ÎNZĂPEZIRI, RO-ALERT, SIRC.

 

VI.2. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

 

În vederea asigurării, în zona de competență, a măsurilor de coordonare, îndrumare și control a activităților de prevenire și gestionare a tuturor situațiilor de urgență, în calitate de integrator la nivel județean al acestor măsuri, misiunea principală a inspectoratului s-a concentrat către o bună cooperare cu toate instituțiile care asigură membrii în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar mai ales, cu cele cărora le sunt date în responsabilitate managementul anumitor tipuri de risc: inundații, cutremure de pământ, alunecări de teren, incendii la fondul forestier, explozii, epidemii sau epizootii.

Astfel, cu sprijinul tuturor instituțiilor cooptate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, șefilor grupurilor de suport tehnic constituite la nivelul comitetului și al Secretariatului Tehnic Permanent, toate deciziile și hotărârile comitetului au fost duse operativ la îndeplinire, lucru care a condus către asigurarea protecției comunității, precum și limitarea și înlăturarea efectelor manifestării tipurilor de risc.

Relațiile de cooperare inter-instituțională s-au desfășurat în bune condiții și au avut drept bază protocoalele de cooperare încheiate anterior cu instituțiile județene cu atribuții conexe în gestionarea situațiilor de urgență.

 

VI.3. EXERCIȚII DE PREGĂTIRE ȘI VERIFICARE

 

Pentru creșterea nivelului de pregătire a personalului și verificarea viabilității planurilor de răspuns, precum și a îmbunătățirii concepției de intervenție, au fost organizate și desfășurate 2 exerciții de cooperare cu forțe și mijloace în teren, la nivelul Centrului Operațional Județean și 9 exerciții la nivelul structurilor de intervenție.

 

VII. PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTĂ

 

VII.1. PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV

 

Pregătirea pentru intervenție în situații de urgență s-a desfășurat potrivit legii și reglementărilor interne și a vizat menținerea unui înalt grad de profesionalism și a stării de operativitate a tehnicii de intervenție, respectiv cooperarea cu celelalte componente ale sistemului național.

În cursul anului 2021, prin ordinul Inspectorului General nr. 3 din 22.03.2021, au fost planificate 8 module de pregătire cu 57 cadre, din care, din cauza evoluției pandemiei de COVID-19, s-au desfășurat 5 module la care au participat 32 cadre, din care 2 cadre nu au promovat  examenul de absolvire și cărora li s-a retras dreptul de a desfășura misiuni ce implică lucru la înălțime.

Totodată, în decursul anului au fost desfășurate 2 controale tematice de sprijin și îndrumare la subunitățile de intervenție pe linia pregătirii pentru intervenție, a modului de organizare și desfășurare a educației fizice și sportului, precum și a serviciului de permanență.

 

VII.2. DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 

Educația fizică s-a organizat și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 154 din 31.03.2004 pentru activitatea de Educație Fizica si Sport din M.A.I. și în baza Planului privind organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională a personalului ISU Vrancea la educație fizică în anul 2021, aprobat prin ordinul Inspectorului Șef  nr. 2101/21/I-VN din 04.01.2021, pe categorii de solicitare fizică, grupe de vârstă și sex.

În urma evaluărilor periodice a rezultat că la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea personalul are un nivel de pregătire fizică bun și foarte bun.

Din cele 99 cadre aflate în categoria de solicitare fizică normală, 96 au promovat evaluările anuale, iar 3 cadre nu au fost evaluate (1 aflat în concediu medical, iar 2 fiind apt limitat).

Din 311 cadre aflate în categoria de solicitare fizică accentuată, au promovat 308, iar 3 nu au fost evaluate, aflându-se în concediu creștere copil respectiv în concediu medical.

 

 

VII.3. PREGĂTIREA ȘI FORMAREA AUTORITĂȚILOR/ POPULAȚIEI

 

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență

În baza planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență aprobat prin Ordinul prefectului nr. 76/01.02.2021, 8 reprezentanți ai administrației publice locale au participat la cursurile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, dintr-un total de 60 planificați, cauza principală a neparticipării fiind evoluția pandemiei de COVID-19.

Coordonarea activității de voluntariat

În perioada analizată s-a continuat activitatea de recrutare și înscriere a candidaților, în urma căreia au fost recrutați 33 voluntari, iar după analizarea dosarelor au fost încheiate 20 de contracte de voluntariat. În acest sens, s-a organizat și desfășurat cursul introductiv general și cursul de prim ajutor de bază, la care au participat 20 voluntari.

Totodată, voluntarii din programul ”Salvator din pasiune” au participat la 670 acțiuni de intervenție.

 

Coordonarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență

Având în vedere prevederile O.M.A.I. 75 / 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, au fost emise serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în baza cererilor depuse de către acestea, 10 avize de înființare și 10 avize sector de competență.

În ceea ce privește serviciile private pentru situații de urgență au fost emise 3 avize pentru sector de competență.

Astfel, la finele anului 2021 erau emise 103 avize pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență și 15 avize pentru serviciile private pentru situații de urgență.

 

VIII. SUPORT

 

 

VIII.1. RESURSE UMANE

 

Principalele obiective ale activității desfășurate pe linie de resurse umane au constat în gestionarea corespunzătoare a drepturilor salariale și de personal ale întregului efectiv, cu respectarea întocmai a legislației specifice în vigoare, recrutarea și selecționarea personalului pentru ocuparea posturilor vacante deblocate. În ceea ce privește activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale, au fost derulate 6 tipuri de cursuri/activități de formare profesională, cu participarea a 34 cadre militare.

Sub aspectul normelor de securitate și sănătate în muncă au fost luate toate măsurile legale privind instruirea personalului asupra cunoașterii și respectării acestora la locul de muncă, precum și de asigurare a unor condiții de lucru în acord cu cerințele legale în domeniu, unitatea neînregistrându-se cu accidente de muncă.

Cu privire la ordinea interioară în unitate, inclusiv cea privind starea și practica disciplinară a personalului, activitățile desfășurate au vizat, în principal, realizarea următoarelor obiective:

– asigurarea unor relații interpersonale legale și regulamentare;

– crearea unei atmosfere de lucru bazate pe respectarea ordinelor și regulamentelor militare;

– înlăturarea aspectelor negative privind comportamentul, limbajul și portul uniformei militare;

– încadrarea în programul orar al unității, desfășurarea de controale inopinate în afara orelor de program.

La nivelul inspectoratului nu au fost semnalate incidente deosebite pe linie de ordine interioară și disciplină militară, unitatea înregistrându-se totuși cu 3 abateri disciplinare, sancționate cu mustrare scrisă și avertisment.

Totodată, au fost acordate 437 recompense, dintre care: 18 avansări în grad înaintea expirării stagiului minim în grad, 7 avansări în grad la exceptional,  378 citări prin Ordin de Zi pe Unitate, 34 acordări de diplome de merit, plachete și insigne onorifice.

În perioada de referință au fost emise 303 ordine de personal (față de 384 în anul anterior), reprezentând: numiri în funcție, împuterniciri în funcție, mutări, stabilirea drepturilor salariale, a condițiilor de muncă, schimbarea poziției de activitate, trecerea în rezervă a unor cadre militare, aplicarea de sancțiuni disciplinare, participări la cursuri, avansări în gradul următor, concedii creștere copil, etc.

Conform art.21 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic  au fost încadrate, pe perioadă determinată, 2 cadre militare, pe posturi de subofițer operativ din cadrul subunităților de intervenție.

Situația încadrării cu personal a inspectoratului la data de 31.12.2021, reflectă o încadrare în procent de 93,36%,  ponderea încadrării pe categorii de personal, raportată la numărul prevăzut, fiind următoarea: 91,1% ofițeri, 100% maiștri militari, 82,75% subofițeri, 100% gradați profesioniști și 75% personal contractual.

În ceea ce privește dinamica de personal la nivelul unității, în anul 2021 au avut loc 8 încadrări,  1 cadru militar mutat din altă unitate, 2 cadre militare mutate în alte unități, 34 cadre militare au trecut în rezervă, 1 cadru militar a decedat, iar 1 cadru militar și-a dat demisia.

La nivelul inspectoratului media de vârstă a personalului este de 41,15 ani (la nivelul sediului este de 41,60 ani, iar la nivelul subunităților operative este de 40,01 ani).

În anul 2021, 29 cadre s-au aflat în izolare și 20 în carantină ca urmare a măsurilor specifice pandemiei de COVID-19, cele 49 cadre militare totalizând 1.548 zile I.T.M

 

VIII.2. LOGISTICĂ

 

Serviciul Logistic a avut ca obiective prioritare asigurarea funcționării mijloacelor tehnice din înzestrarea inspectoratului și asigurarea materială a subunităților din organica inspectoratului, concomitent cu gestionarea optimă a resurselor avute la dispoziție, acționând pentru asigurarea folosirii legale și raționale a mijloacelor de mobilitate terestră, precum și a celorlalte bunuri și materiale aflate în dotare.

Referitor la starea tehnică și de întreținere a tehnicii de intervenție, se impune a fi subliniat faptul că, a fost menținută operativitatea tehnicii atât din înzestrarea inspectoratului, cât și cea dată în folosință de către Consiliul Județean Vrancea, asigurându-se intervenția la toate situațiile de urgență, chiar dacă unele autovehicule de intervenție și de transport existente în înzestrarea unității, au o durata normală de exploatare cu mult depășită, comparativ cu mijloacele tehnice noi, intrate în înzestrare.

Lucrările de asistență tehnică și reparații s-au desfășurat cu personalul din cadrul unității, personalul de specialitate din Baza de Reparații a Tehnicii de Intervenție Dragalina și unitățile service specializate pentru autovehiculele la care lucrările de asistență tehnică se execută în cadrul unităților service, potrivit specificațiilor producătorilor de autovehicule.

Pentru asigurarea exploatării în condiții corespunzătoare a mijloacelor tehnice, personalul de specialitate a desfășurat următoarele activități de asistență tehnică și reparații: 985 revizii tehnice și întrețineri tehnice sezoniere (comparativ cu 1.100 în 2020) și 198 reparații (față de 117 în anul 2020).

Asigurarea cu materiale tehnice de resortul auto și carburanți – lubrifianți s-a executat prin cumpărare directă, în limita fondurilor alocate.

Consumul de carburanți – lubrifianți realizat în anul 2021, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

 • benzină : 8.945 litri (față de 7.064 în 2020 );
 • motorină : 95.592 litri (față de 91.547 in 2020 );
 • ulei motor : 521 litri (față de 629 în 2020);
 • ulei transmisie: 107 litri (față de 78 în 2020);
 • ulei hidraulic: 14 litri (față de 28 în 2020);
 • vaselină : 28 kg (față de 55 în 2020);

Rulajul efectuat în perioada analizată de mijloacele tehnice din înzestrarea inspectoratului comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

 • la autovehicule de transport: 262.473 km ( față de 119.442 km în 2020);
 • la autospeciale de intervenție: 51.835 km (față de 40.505 km în 2020);
 • la autospecialele din compunerea S.M.U.R.D.:
  • autoambulanțe: 709 km (față de 137.075 km în 2020);
  • descarcerare: 5.501 km (față de 2.621 km în 2020);
  • T.P.V.M.: 10.047 km (față de 19.887 km în 2020).

În înzestrarea inspectoratului au intrat autovehicule și echipamente specifice intervenției în situații de urgență, astfel:

 • prin derularea de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a unor proiecte din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020:
  • 1 autopompă cisternă pentru incendii de pădure 3000 litri marca MAN – GRD, tipul L 2007.46.010;
  • 1 container pirotehnic;

            În luna decembrie, în baza protocolului de colaborare dintre Departamentul pentru Situații de Urgență și Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare / Ministerul Afacerilor Externe, pentru derularea proiectului ,,Donație autospeciale cu scară din patrimoniu existent al IGSU” pentru Republica Moldove și Ucraina, s-a predat autospeciala de intervenție și salvare de la înălțimi marca ROMAN, tipul 8135 DL 30, către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova.

 

Cadrele compartimentului Management stări excepționale și-au dus la îndeplinire atribuțiunile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare și celelalte acte normative, precum și sarcinile reieșite din ordinele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

 

Activitatea Structurii de Securitate a fost orientată spre construirea și menținerea unui mediu sigur de lucru privind gestionarea informațiilor clasificate, fiind emise 70 autorizații de acces la informații clasificate. Conform Strategiei pentru acreditarea de securitate a sistemelor informatice și de comunicații din M.A.I., pe parcursul anului s-au acreditat toate SIC-urile ce vehiculează informații clasificate aflate în proprietatea și evidența cantitativ-valorică a structurilor deținătoare la nivelul inspectoratului.

Ca urmare a asimilării cu rigurozitate a culturii de securitate pe linie PIC/INFOSEC a întregului personal al inspectoratului, în perioada evidențiată nu au fost înregistrate incidente de securitate.

 

Compartimentul Secretariat documente, clasificate și arhivă a avut ca obiectiv specific organizarea, îndrumarea și coordonarea activității de evidență, întocmire, înregistrare, păstrare, multiplicare, transport, transmitere, arhivare și distrugere a documentelor clasificate și neclasificate. Totodată, au fost executate activități de primire, înregistrare și distribuire spre soluționare a petițiilor, precum și de transmitere a răspunsurilor în termenul legal, fiind înregistrate și distribuite, spre soluționare 41  petiții și 8 persoane au fost primite în audiență.

 

Activitatea Serviciului comunicații și tehnologia informației a fost planificată, organizată și desfășurată potrivit O.M.A.I. nr. S/15/2010 și a principalelor direcții de acțiune și obiectivelor stabilite la nivelul inspectoratului și a constat în acțiuni și măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul comunicațiilor, asigurarea comunicațiilor operative la toate nivelele, asigurarea comunicațiilor de date pe rețeaua publica de internet, pe rețeaua neclasificata la nivel IGSU – RCVD, si pe rețeaua clasificata la nivel IGSU – Secret de serviciu.

 

 

VIII.3. FINANCIAR

 

Activitatea financiar-contabilă a avut ca scop acordarea drepturilor bănești, asigurarea cheltuielilor de întreținere si funcționare a unității, urmărindu-se respectarea condițiilor de legalitate și regularitate ale operațiunilor economico-financiare, precum și modul în care au fost angajate, lichidate, ordonanțate și efectuate plățile.

În acest fel, s-a asigurat funcționarea structurilor unității, primindu-se fondurile necesare pentru achitarea drepturilor de personal, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și menținere în stare de funcționare a tehnicii de intervenție.

Bugetul aprobat pentru anul 2021 la Titlul I „Cheltuieli de personal” a fost în valoare de  42.790.000 lei, asigurându-se drepturile bănești pentru cadrele militare și personalul contractual, compensații lunare pentru chirie, transport C.O., servicii turistice, diurna și alocații de cazare misiuni, precum și achitarea contravalorii normelor de hrană și valoarea financiară a drepturilor de echipament.

Cele mai reprezentative cheltuieli de personal au fost:

 • drepturi salariale în bani – 622.921 lei.
 • drepturi salariale în natură – 133.965 lei.
 • contribuțiile unității la bugetul consolidat al statului : 349 lei.

La Titlul II „Cheltuieli materiale”, plafonul prevăzut in buget, în valoare de 1.768.600 lei, a asigurat fonduri pentru întreținerea, funcționarea și desfășurarea misiunilor specifice.

Bugetul inspectoratului destinat cheltuielilor de capital a fost de 171.100 lei, fiind utilizat pentru:

 • lucrări de “Construcții” in valoare de 100 lei – continuare și finalizare construcție garaj elemente ușoare;
 • dotări independente cu “Mașini, echipamente și mijloace de transport” în valoare de 000 lei.

De asemenea, s-au achitat indemnizații pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cuantum de 187.574 lei, acordate în condițiile O.U.G. nr.148/2005.

A fost achitat și un ajutor de deces al unui cadru militar în valoare de 16.836 lei.

 

Achiziții Publice

 

Pe parcursul anului 2021 s-au efectuat 442 achiziții directe în valoare totală de 1.322.434,07 lei cu TVA și s-au încheiat 41 contracte de furnizare produse, prestări servicii și execuție de lucrări în valoare totală de 493.376,94 lei cu TVA.

Activitatea compartimentului s-a concentrat pe menținerea în permanentă stare de operativitate a autospecialelor de intervenție, prin realizarea la timp a reviziilor tehnice, reparațiilor și inspecțiilor tehnice periodice la operatorii economici de profil, respectând cu strictețe alocările bugetare ale unității.

 

VIII.4. JURIDIC

 

Pe linia activității juridice s-au desfășurat următoarele activități relevante:

– consilierul juridic a participat la termenele de judecată stabilite de instanțe și s-au efectuat toate actele de procedură specifice, susținând interesele unității în 14 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, 1 dintre acestea fiind soluționat definitiv, favorabil, termenele celorlalte 13 fiind în derulare;

– au fost analizate și avizate pentru legalitate 126 contracte și acte adiționale, precum și 442 comenzi. Pe parcursul derulării acestora nu s-au înregistrat litigii între părțile contractante, toate obligațiile asumate fiind îndeplinite în bune condiții, la termenele stabilite;

– s-au elaborat puncte de vedere motivate și argumentate juridic referitoare la interpretarea unor dispoziții legale în diverse materii și s-au acordat asistență și consultații cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;

– s-au analizat și avizat pentru legalitate 407 acte cu caracter juridic care pot atrage răspunderea inspectoratului, dintre care 303 ordine pe linie de resurse umane,  iar alte 104 lucrări diverse;

– s-au analizat și avizat pentru legalitate toate documentele și actele de decizie emise de comanda inspectoratului, precum și actele care angajează răspunderea juridică a unității, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 107/2017.

 

VIII.5. PSIHOLOGIE

 

Pe linia activității de psihologie au fost examinate în vederea avizării pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică intensă și declarate apt psihologic 290 cadre militare din cadrul subunităților. Totodată, au fost efectuate 5 evaluări în vederea avizării pentru desfășurarea de activități pirotehnice, 2 evaluări la revenirea în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni și 1 evaluare în condiții speciale în urma semnalării unor potențiale comportamente dezadaptative.

Urmare a dispozițiilor Centrului de Psihosociologie al MAI, psihologul a efectuat 36 evaluări psihologice în vederea admiterii în instituțiile de învățământ ale MAI ( 31 pentru ISU Vrancea și 5 pentru IJJ Vrancea), 22 evaluări in vederea încadrării din sursă externă a posturilor vacante, astfel: 7 pentru ocupare post personal contractual în cadrul ISU Vrancea, 2 pentru ocupare post ofițer în cadrul ISU Vrancea, 2 pentru ocupare post ofițer în cadrul Depozitului 230 Rezerve Proprii Tecuci, 6 pentru ocupare post subofițer în cadrul ISU Vrancea și 5 pentru ocupare post subofițer în cadrul Depozitului 230 Rezerve Proprii Tecuci.

S-a acordat asistență psihologică, la cerere, pentru 37 cadre militare și 11 aparținători ai acestora. S-au efectuat 11 activități de debriefing psihologic după misiuni și activități de pregătire psihologică în vederea restabilirii echilibrului după o perioadă de stres dezadaptativ.

Au fost semnalate 2 situații de comportamente dezadaptive în rândul personalului inspectoratului în urma cărora au fost demarate procedurile specifice de evaluare în condiții speciale și observație psihologică.

În contextul pandemiei de COVID-19, s-a acordat suport psihologic cadrelor militare izolate sau carantinate și aparținătorilor acestora.

 

 

IX. INFORMARE SI RELATII PUBLICE

 

Activitățile din cadrul compartimentului de informare și relații publice au urmărit asigurarea unui cadru comunicațional – transparent, echidistant, credibil și eficient – pentru consolidarea încrederii populației în inspectorat în special, în M.A.I. în general, care să conducă la o percepție publică realistă asupra activității acestei instituții și a structurilor sale componente, în serviciul comunității și al cetățeanului.

Accesul la informațiile de interes public s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, respectându-se principiile transparenței, aplicării unitare și autonomiei. Pe această linie, s-au înregistrat 9 cereri scrise și 233 cereri verbale, cărora li s-a răspuns în termenul legal stabilit.

Au fost difuzate 142 comunicate de presă  și buletine informative precum și 317 știri și informări de presă și au fost înregistrate 2.014 apariții în mass-media locală și națională. Din totalul referirilor, 428 sunt favorabile, 1 nefavorabilă și 1.893 au polaritate neutră.

 

 

X. CONTROALE SI VERIFICĂRI INTERNE

 

Sistemul de Control Intern Managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității are la bază evaluarea riscurilor, constând în elaborarea următoarelor documente :

 • Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;
 • Registrul de management al riscurilor;
 • Inventarul activităților procedurabile și a procedurile operaționale;
 • Informare privind monitorizarea performanțelor pentru obiectivele și activitățile inspectoratului prin intermediul unor indicatori de performanță.

În conformitate cu O.M.A.I. nr. 62/2018 au fost monitorizate cele 16 riscuri identificate în registrul de riscuri la corupție, în vederea asigurării eficacității managementului riscurilor la corupție și s-au realizat 20 activități de informare/instruire, cu participarea a 392 persoane.

Cadrele Compartimentului Control au participat la 8 controale tematice, desfășurate conform OMAI 138/2016, pentru care s-au întocmit documente specifice, conform procedurii de sistem PS-08-DCVI.

 

 

XI. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2021

 

XI.1. DISFUNCȚIONALITĂȚI ÎN ACTIVITATE. CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE REMEDIERE

 

Principalele greutăți/disfuncționalități întâmpinate în organizarea și desfășurarea activităților specifice au fost determinate de:

 • lipsa unor spații adecvate numărului de personal și volumului/complexității activităților desfășurate în cadrul tuturor structurilor funcționale (în aceleași spații își desfășoară activitatea mai multe compartimente);
 • uzura fizică și morală a unei părți din tehnica destinată intervenției;
 • insuficiența resurselor financiare alocate prin buget, raportate la nevoile instituției;
 • lipsa unui medic de medicina muncii care să deservească unitățile M.A.I. din județ;
 • lipsa unor baze sportive adecvate la subunitățile de intervenție, care să permită desfășurarea în bune condiții a activităților de pregătire și evaluare a personalului operativ;
 • lipsa unui sistem centralizat de acționare a sirenelor, care să asigure alarmarea populației în situații de urgență la nivelul zonei de competență;
 • măsurile specifice instituite ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19.

 

XI.2. PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE

PENTRU ANUL 2022

 

În vederea îmbunătățirii activităților specifice se impune adoptarea următoarelor măsuri:

 • intensificarea acțiunilor de informare preventivă a cetățenilor, prin mediatizarea măsurilor de prevenire și a regulilor de comportare în situații de urgență;
 • îmbunătățirea permanentă a concepției și a modului de acțiune, privind gestionarea situațiilor de urgență;
 • continuarea procesului de perfecționare a pregătirii de specialitate a personalului;
 • îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul unității, prin realizarea de noi investiții la imobilele aflate în administrare, inclusiv pentru clădirea sediului și Detașamentului de pompieri Focșani, prin derularea proiectului Îmbunătățirea managementului riscului de dezastre;
 • conștientizarea reprezentanților administrației publice locale asupra necesității asigurării încadrării și dotării Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, conform prevederilor legale în vigoare;
 • creșterea gradului de informare a populației și a opiniei publice asupra atribuțiilor legale, misiunilor, a măsurilor de prevenire și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență;
 • continuarea colaborării cu Consiliul local și primăriei comunei Dumbrăveni, privind asigurarea condițiilor necesare înființării unui punct de lucru, în vederea micșorării timpului de răspuns în situații de urgență la nivelul acestei localități și a comunelor învecinate;
 • întreprinderea demersurilor pentru identificarea posibilităților de accesare a fondurilor europene nerambursabile, cu sprijinul I.G.S.U. și al autorităților publice județene.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Vrancea, 27 ianuarie 2022

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here