Casa memorială „Moș Ion Roată“, preluată în administrare de Consiliul Județean

0
716

Consiliul Județean Vrancea a aprobat joi, în ședință ordinară, preluarea imobilului monument istoric „Casa lui Moș Ion Roată”, din domeniul public al comunei Câmpuri în domeniul public al Județului Vrancea și declararea acestuia ca fiind bun de uz și de interes public județean. De asemenea, imobilul amintit va fi inclus în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării.

În referatul care însoțește proiectul de hotărâre se arată că justificarea preluării acestui imobil este legată de dorința autorității județene de a valorifica patrimoniul cultural al Județului Vrancea și totodată de importanța pe care a reprezentat-o omul Ion Roată pentru istoria județului Vrancea, lucru apreciat și de personalitățile politice ale vremii de atunci, prin decorarea acestuia de către Mihail Kogălniceanu, ministru de externe, cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de cavaler, împreună cu brevetul însoțitor semnat de Domnitorul Carol I „ca o răsplată a contribuției pe care înțeleptul țăran din Câmpurile a avut-o la înfăptuirea Principatelor Unite”.

„Din punct de vedere administrativ, „Casa lui Moș Ion Roată” a fost subordonată Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă Vrancea (până în 1990). Primăria Comunei Câmpuri, prin Decizia nr. 4/1 Aprilie 1990 și a Hotărârii Nr. 3 din 30 Ianuarie 1996 a Consiliului Local Cîmpuri, a transferat dreptul de administrare a Casei Memoriale „Moș Ion Roată” din administrarea Primăriei Cîmpuri în administrarea Complexului Muzeal al Județului Vrancea. Prin simplitatea și expresivitatea liniilor sale arhitectonice, de locuință monocelulară, tipică satului vrâncean de la jumătatea secolului al XIX-lea, având elementele de structură constând în fundații din piatră de râu, ziduri din paiantă, planșee din lemn, scări din piatră, șarpantă din lemn și elemente de arhitectură formate din învelitori din șindrilă, parament exterior din paiantă, tâmplării exterioare( uși, ferestre) din lemn, pardoseli din lemn, parament interior(tencuieli, placaje etc.) și tâmplării interioare din lemn păstrând intimitatea și acuratețea spațiului interior specific timpurilor de atunci. Ținând cont de aceste aspecte și de importanța pe care o reprezintă personalitatea lui Moș Ion Roată, figura luminoasă a anilor de luptă pentru infăptuirea Unirii Principatelor Române de la 24 Ianuarie 1859 și având în vedere respectul și intenția Consiliului Județean Vrancea de a valorifica tot ceea ce înseamnă patrimoniul cultural al Județului Vrancea, apreciem că prevederile legale care impun dedarea imobilului monument istoric „Casa Memorială Moș Ion Roată” sunt îndeplinite ca acesta să devină bun de interes public județean“, se arată în referatul care însoțește proiectul de hotărâre.

Plenul Consiliului Județean Vrancea a mai aprobat joi și alte proiecte de hotărâre: „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea”; „Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”; „Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea pe anul 2021“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here