VIDEO! Consiliul Judeţean Vrancea se reunește astăzi în ședință ordinară

0
866

Consiliul Judeţean Vrancea se reunește astăzi în ședință ordinară, pe ordinea de zi aflându-se 17 proiecte de hotărâre. Astfel, plenul CJ Vrancea va dezbate mai multe proiecte ce vizează desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean în Consiliul de Administraţie al următoarelor instituții, pentru anul şcolar 2021-2022: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești; Centrul Şcolar pentru Educaţie  Incluzivă Mihălceni, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaţională Vrancea.

Tot în ședința de joi vor fi desemnați reprezentanții Consiliului Judeţean Vrancea în: Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită pe lângă Centrul militar zonal Vrancea “Regele Carol I”; Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”; Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni; Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești.

Plenul Consiliului Județean va decide și asupra neexercitării dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument  istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”, dar și privind preluarea imobilului monument istoric „Casa lui Moș Ion Roată”, din domeniul public al comunei Câmpuri în domeniul public al Județului Vrancea și declararea acestuia ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării.

Consiliul Județean va mai dezbate următoarele proiecte de hotărâre: „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea”; „Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”;  „Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea pe anul 2021“.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here