Ședinţă ordinară la Consiliul Judeţean Vrancea în data de 21 octombrie 2021

0
167

DISPOZIŢIA nr.330

din 15 octombrie 2021

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinară în data de 21 octombrie 2021, ora 10.00

 Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,

în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 DISPUNE:

 Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara in data de 21 octombrie 2021, ora 10.00 cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.                                             

Preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea

 Catalin Toma

Contrasemneaza,

                                                                                  Secretar general al judeţului

                                                                                     Raluca  Dan

Anexa

la Dispoziţia nr. 330 din 15 octombrie 2021

Proiectul  Ordinii de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea

din data de 21 octombrie 2021

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI   

 

 1. “Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar  2021-2022”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănesti,  pentru anul şcolar  2021-2022”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, pentru anul şcolar  2021-2022”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2021-2022”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de analiza a contestatiilor privind recrutarea-încorporarea, constituita pe langa Centrul militar zonal Vrancea “Regele Carol I”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director si director adjunct la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Elena Doamna”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Măicanesti”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat in  Municipiul Focșani județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Preluarea imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Mos Ion Roată” indentificat conform Cărții Funciare nr. 51791 Câmpuri, din domeniul public al comunei Câmpuri în domeniul public al Județului Vrancea și declararea acestuia ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării ”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare și Restaurare Casa Memorială „Al. Vlahuță”, comuna Dumbrăveni, sat Dragosloveni, județul Vrancea, cod monument – VN-IV-M-B-06618″

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orasul Panciu, județul Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2022 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

 1. „ Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea pe anul 2021”

Iniţiator: Cătălin Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

 

Preşedintele

Consiliului Judeţean Vrancea

Cătălin Toma

                                                                                       

     Contrasemneaza,

                                                                                   Secretar general al judeţului

                                                                                            Raluca Dan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here