Consiliul Județean Vrancea vinde masă lemnoasă prin licitație publică

0
650

Consiliul Județean Vrancea organizează licitație publică cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 223 arbori (212 arbori din specia rășinoase și 11 arbori din alte specii), situați pe raza comunei Soveja și aflați în domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea. Licitația are loc în conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. Înscrierile la preselecție se pot face până pe data de 25.10.2021, orele 10:00 de către operatorii economici, la registratura Consiliului Județean Vrancea. Preselecția agenților economici care au depus documentația, va avea loc la sediul Consiliului Județean Vrancea, pe data de 25.10.2021 orele 12:30. Ședința de licitație/negociere va avea loc la sediul Consiliului Județean Vrancea, etajul I, în sala delegației permanente pe data de 02.11.2021 orele 12:00.

Pentru desfășurarea licitației este necesară participarea a minim 2(doi) ofertanți. Lotul rămas neadjudecat se supune negocierii, organizată în aceeași zi imediat după încheierea licitației sau în ziua următoare acesteia. Negocierea se va face cu orice operator economic admis la licitație, care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta. Volumul brut de masă lemnoasă ce se va licita este de 243,50 m.c. Prețul de pornire a licitației este de 163,26 lei /m.c masă lemnoasă brută, iar treapta (pasul) de licitație este de 5% din prețul de pornire, respectiv 8,16 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here